Minneord

Ole Kristian Kaurstad

Foto: Privat

Den 9. april 2022 mistet vi en god venn og kollega da Ole Kristian Kaurstad døde altfor tidlig bare 65 år gammel.

De siste 11 årene var det bare oss tre i Scanvacc AS, men vi utfylte hverandre godt og dannet et effektivt trekløver. Ole Kristian hadde de spenstige ideene, var kremmer og kundekontakt, og holdt i logistikken. Vi andre to stod for bakkekontakt, regulatoriske prosesser og faglig forankring til fisken i felt. Det blir umulig å fylle hans plass og gjenskape dette teamet.

Ole Kristian ble født 23. februar 1957 på gården Løysnes i Fåvang i Gudbrandsdalen. Han var eldste sønn i søskenflokken og odelsgutt. Eksamen artium ble avlagt på Vinstra Gymnas i 1976 og veien gikk videre til Norges veterinærhøgskole og kull -77. Ole Kristian ble uteksaminert i 1983 og hadde sin første jobb som praktiserende veterinær på Vestre Toten. I 1985 ble han ansatt som produktsjef i EWOS AS med ansvar for fôr til oppdrettsfisk. Ved etableringen av Ewos Aqua AS i 1989 ble Ole Kristian markedsdirektør og denne stillingen hadde han frem til etableringen av Scanvacc i 1997. I Scanvacc etablerte han sammen med kolleger en bred portefølje av fiskehelseprodukter som inkluderte både vaksiner, legemidler mot lakselus og legemidler til behandling av soppinfeksjoner. Scanvacc etablerte tidlig en egen standard for beste praksis når det gjaldt gjennomføring av vaksinering og oppfølging av fisken etter vaksinering med registering av tilvekst, tap og eventuelle bivirkninger. Produktene og de fleste ansatte ble overtatt av Novartis i 2009. Arbeidet ble fra nå fokusert i Scan Aqua AS, et datterselskap av Scanvacc som var etablert allerede i 1998, med utvikling og dokumentasjon av bedøvelsesmidler til oppdrettsfisk. Scan Aqua hadde stor suksess og ble solgt til Merck Sharp & Dohme (MSD) i 2019.

Ole Kristian hadde en solid faglig ballast i bunnen og utviklet etter hvert unike egenskaper som «markedsmann». Med et glimt i øyet og god menneskelig innsikt hadde han lett for å etablere kontakter, skaffe seg tillit og respekt og å vedlikeholde kontaktene sine. Han var også en dyktig forhandler med et blikk for hva som måtte til for å «lande» kontraktene med kundene. Og han var en dyktig og godt likt leder. Salgskonferansene i EWOS ble ledet av Ole Kristian med stødig hånd og nøye uttenkt strategi. Det gav resultater i form av motiverte medarbeidere og økte markedsandeler. I Scanvacc etablere han sammen med sine kolleger «Scanvacc-Info» - et 1-siders informasjonsblad som ble distribuert til kunder og andre - og som dannet en mal for senere formidling av statistikk på vaksineomsetning og annen fiskehelserelatert informasjon.

I festlige lag var Ole Kristian et naturlig midtpunkt. Han var godt likt, praten gikk lett og historiene og vitsene var mange. På en sagnomsust kundetur med EWOS til Asia satte Ole Kristian en av reiselederne fullstendig i skyggen med sine mange og gode historier. Historier og vitser ble gjerne fortalt på lokal dialekt – Ole Kristian var eminent til å etterligne ulike dialekter.

Ole Kristian giftet seg med Elisabeth i 1985 og bosatte seg på hjemgården hennes på Hvamsmoen i Nes i Akershus. Flere nabogårder ble kjøpt til for å øke arealet for kornproduksjon. Det var derfor ikke uvanlig at det var litt traktor- og maskinstøy i bakgrunnen dersom du ringte Ole Kristian i våronna. På midten av 90-tallet plantet han en bjørkeallé på et par hundre meter utover et jorde på gården. Det var starten på det som skulle bli deres nye hjem. Tunet Midgard med enebolig, kontorbygg og garasje/lager var ferdig bygget tidlig på 2000-tallet.

Også politikken engasjerte Ole Kristian. Han var aktiv i Senterpartiet og var i en periode fra 2011 varaordfører i Nes. Fra 2019 var han innvalgt i det nye Fylkestinget for Viken. Han satt fra 2012 i NHO sitt forum for eierstyrte bedrifter. Han har også hatt et stort engasjement for lokal utvikling i Nes. Dette har blant annet resultert i flerbrukshallen Nes Arena og Romerike International School, der han for begge nærmest har fungert som byggeleder.

Det siste prosjektet Ole Kristian jobbet med var DAT (Dimensions Agri Tecnologies). Men sin bakgrunn som kornbonde og forståelse for behov for riktigere bruk av plantevernmidler mente han at det måtte utvikles et system for intelligent sprøyting mot ugress som bare sprøytet der det var behov. Med kamerabasert gjenkjenning av ugress og kunstig intelligens/maskinlæring ble det utviklet en avansert og patentert sensor for montering på åkersprøyter. DAT-sensoren var i ferd med å kommersialiseres da kreftsykdommen rammet Ole Kristian.

Ole Kristian var musikkinteressert og trakterte trombone i Nes Storband. De var endatil innleid danseorkester på Veterinære fagdager ved et par anledninger. Og musikkinteressen har gått i arv slik at store private feiringer har blitt akkompagnert av eget privat husorkester. Ole Kristian var også glad i å reise og eksotiske reisemål ble besøkt med familien både i Afrika og i Oceania. Og det var nesten årlig en tur til Italia eller Frankrike og gjerne de beste vindistriktene. Historieinteressen var stor, og vi fikk i etterkant historiske beretninger om stedene som var besøkt.

Vi har mistet en god, dyktig og inspirerende kollega og venn. Våre tanker går til Elisabeth og de fire sønnene Kristian, Karl Erik, Erlend og Mathias som har mistet en god ektefelle og far.

Jon Inge Erdal og Lars Speilberg
Kolleger i Scanvacc AS