Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Nye helsekortkoder

Det er opprettet nye koder for å gi veterinær mulighet til å stille et større spekter av diagnoser på kyr som undersøkes og behandles i klauvboks.

Diagnosene som kan registreres av veterinær er nå disse, som er beskrevet i ny kodeliste på storfe og bak på nye gule helsekort.

Klauv

050 Haseabscess/flegmone

051 Limax

052 Kronisk dermatitt

053 Tynn såle

281 Forfangenhet (akutt/subakutt)

369 Digital dermatitt

371 Forfangenhet (kronisk)

372 Korketrekkerklauv

373 V-formet hornforråtnelse

374 Mild dermatitt

375 Klauvspalteflegmone

376 Såleknusning

377 Løsning/byll den hvite linjen

378 Blødning sålen/den hvite linjen

Beskrivelse av de ulike diagnosene finnes i Nordisk klauvatlas Klauvatlaset kan bestilles i nettbutikken på animalia.no

Tilbakeholdelsesfrister for mjølk og kjøtt på nye gule helsekort

På nye gule helsekort er det nå mulighet for å notere tilbakeholdelsesfrister på mjølk og kjøtt, slik det har vært en stund på blå helsekort (kjøtt). Når nye grønne helsekort skal trykkes, vil en slik kolonne også komme der.