Kurs og møter

Aktivitetskalender

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt.

2022

25. mai

Webinar om ringorm på storfe

Se: www.vetinst.no/kurstilbud

9.-10. juni

Kurs rehabilitering etter skader og operasjoner med fokus på ortoser

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

10. juni

Introduction to TPLO

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

5.-6. september

Kurs i praktisk endoskopi

Sted: Fredrikstad dyrehospital

Se: www.f-d.no

14.-15. september

Tannrøntgen for dyrepleiere

Sted: iM3 Advanced Centre for Education i Irland

Se: www.jfa.no

16.-17. september

Tannrøntgen for veterinærer

Sted: iM3 Advanced Centre for Education i Irland

Se: www.jfa.no

23.-25. september

Bløtvevskirurgi

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

8.-9. oktober

Ultralyd abdomen, hund og katt, del II

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

24.-25. oktober

Dental restorations and vital pulpectomies

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

26.-27. oktober

Advanced surgial dental extractions

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

22.-24. november

Endodontics

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

2.-4. desember

Grunnkurs i tannmedisin, hund/katt for veterinærer

Sted: Viul

Se: www.jfa.no