Navn

Merkedager i juni

85 år

Jon Gunvald Amrud

6.6

Bjørn H Thorson

7.6

80 år

Arne Wallace Holm

2.6

75 år

Kjell Magnar Aune

1.6

Håvard Okkenhaug

23.6

70 år

Tor Ivar Kleiven

7.6

Anna Vigdis Eggertsdottir

13.6

Dag Aasland

24.6

60 år

Marie Modal

2.6

Dina Aspelund Wisnes

5.6

Sigbjørn Hesthammer Storli

8.6

Ståle Brattgjerd

26.6

50 år

Karianne Muri

1.6

Margareth Bergesen

2.6

Lill Sæther

5.6

Monika Stenersen

6.6

Caroline Isabelle Burum-Auensen

12.6

Barbo Rimeslaatten Klakegg

27.6