Yrke og organisasjon

Kraftsamling for dyrevelferd

Regiondirektør Lise Petterson leder rekrutteringskampanjen som skal utvikle dyrevelferdsarbeidet i Mattilsynet.

Tekst:
Steinar Tessem.

Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Mottak er viktig: – Vi er i gang med å planlegge et godt mottak for våre nye kollegaer. Alle trenger å bli sett og føle seg som en del av et fellesskap, sier Lise Petterson.

Hvorfor kommer rekrutteringskampanjen om «bedre velferd for alle dyr i Norge» nå?

– Grunnen er at vi har fått ekstra midler fra myndighetene for å satse på dyrevelferd. Dette er en av Mattilsynets viktigste prioriteringer. Det er et utfordrende område og vi er avhengige av å jobbe mer sammen med næringen og vi trenger flere folk.

Lise Petterson

Direktør, region Sør og Vest, Mattilsynet

Ni måneder som regiondirektør i sør og vest. Bakgrunn som leder fra olje og gass, er utdannet kjemiingeniør. Har erfaring innen endring, utvikling og transformasjon og vil gjerne bruke det på et nytt fagområde.

Hva er målet med kampanjen?

– Målet er å rekruttere flere folk inn i det viktige dyrevelferdsarbeidet. 42 stykk for å være nøyaktig.

«Det aller viktigste er å få de nyansatte inn i de allerede eksisterende teamene som skal jobbe med dyrevelferd.»

Hvordan gjennomføres den?

– Vi kjører en stor og felles rekrutteringskampanje på vegne av hele Mattilsynet. Vi skal ansette folk fra nord til sør, øst til vest, og vi jobber målrettet oppimot de profilene vi trenger å rekruttere. Det å rekruttere mange på en gang og i en stor felles kampanje gir selvsagt god oppmerksomhet og synlighet som er noe vi absolutt ønsker.

Når regner dere med å ha de nye medarbeiderne på plass?

– Planen vår er ha flest mulig om bord i løpet av tidlig høst.

Hvem er de nye medarbeiderne?

Vi søker etter veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister i denne kampanjen. Og det som er spesielt viktig for oss er personligheten og egenskapene. Dette er folk som skal være med på Mattilsynets endringsreise og utvikling som vi er i gang med. Det vil skje mye de neste årene hos oss, i måten vi løser oppgavene på, samhandler med næringer og ikke minst hvordan vi bruker data og teknologi. Vi ønsker å ansette dem som blir engasjert av dette, som tåler endring og som vil være med å bidra på reisen.

Hvor skal de nye jobbe?

– I hele landet. Vi har ute stillinger i alle våre fem regioner, mange forskjellige lokasjoner. I tillegg til at Hovedkontoret har flere stillinger ute.

Hva er de viktigste konkrete oppgavene for de nye medarbeiderne?

– Det aller viktigste er å få de nyansatte inn i de allerede eksisterende teamene som skal jobbe med dyrevelferd. Det blir tilsyn, dialog og veiledningsarbeid. Det vil være utviklingsoppgaver som man skal bidra til. Det blir et bredt spekter og vil variere litt fra sted til sted.

Hvordan vil dere sikre at de som ansettes blir godt motivert og utrustet til å løse oppgavene?

– Vi legger stor vekt på onboarding-prosessen, det vil si å hjelpe nyansatte til å bli produktive og integrerte på sin nye arbeidsplass. Det skal vi gjøre gjennom å skape nettverk for de nye, tilby mentorer og legge utviklingsplaner for den enkelte. På den måten skal vi skape gode relasjoner ut til hele organisasjonen, i tillegg til teamet den enkelte er med i.  

Hvilke tanker har du gjort deg om å få mange nye medarbeidere på plass i løpet av kort tid som skal jobbe på et felt med høy oppmerksomhet og stor betydning?

– Vi er allerede i gang med å planlegge et godt mottak av våre nye kollegaer. Det er jo en fantastisk mulighet å få så mange nye om bord på en gang. Ja, det blir mange nye, og vi er en god og stor organisasjon som står klare for å ta dem imot. Dyrevelferdsfeltet er et område som vi er svært opptatt av, i likhet med samfunnet – at våre medarbeidere kommer til en trygg og god organisasjon er viktig for oss. De skal gjøre en viktig jobb.

Hvordan vil du ta best mulig vare på de nye medarbeiderne?

– Alle trenger å bli sett og føle seg som en del av et fellesskap – det har vi et spesielt blikk på ved mottak av så mange nye. I tillegg er gode faglige nettverk og utviklingsløp viktig. Et siste element som jeg vil nevne er at det blir svært viktig for oss at våre nye kollegaer får en god forståelse for endringsreisen Mattilsynet er i gang med, for den skal vi alle delta i, og vi trenger engasjement og bidrag til den.

Hva liker du best med det å lede denne rekrutteringskampanjen?

– Det må bli tre ting. Vi satser og vi er synlige, vi leter etter personligheter som vil være med å bidra til endringsreisen vår og ikke minst at vi i rekrutteringsteamet er en gruppe som sitter geografisk spredd over hele landet i forskjellige avdelinger - og drar dette viktige arbeidet for dyrevelferd i Mattilsynet, sammen som ett lag.