Navn

Merkedager i juli

85 år

Olav Lyngset

20.7

80 år

Agnar Hunshamar

2.7

Berit Krohn

24.7

70 år

Hallvard Oltedal

27.7

60 år

Britt Weium

3.7

Berit Hansen

12.7

Karin Undall Stormoen

20.7

Arne Flåøyen

27.7

50 år

Solveig Marie Stubsjøen

10.7

Hanne Eva Husebø Kristensen

23.7

Marie Opsal Tangen

25.7