Navn

Merkedager i mai

80 år

Jan Harald Moen

14.5

75 år

Tor Wang

28.5

Kjell Eriksen

28.5

Nils A Ringheim

29.5

John Henrik Aas

29.5

70 år

Øyvind Kloster

8.5

Geir Kvæstad

18.5

Gunnar Valdal

29.5

60 år

Paul Steinar Valle

10.5

Carsten Glindø

18.5

Elsa Siqveland Morstøl

21.5

Lars Andreas Speilberg

30.5

Synnøve Vatn

31.5

50 år

Charlotte Langklep

2.5

Anne Gramstad

2.5

Guro Sørbu Mølmen

2.5

Linda Eriksen

4.5

Torgrim Aune

8.5

May-Lene Meyer

9.5

Trine Marhaug

22.5

Irene Vindenes

26.5