Minneord

Erik Wahl

Torsdag 15. juni ble Erik Wahl funnet død i fjellet etter en kort leteaksjon. Dette var bare noen dager etter at han sist gikk ut av kontorlokalene våre på Tyholt og kun to dager etter siste gang vi pratet med han. Gjennom et langt arbeidsliv var Erik 25 år i Mattilsynet og andre steder som senere ble en del av Mattilsynet.

Erik var en faglig kapasitet som var godt kjent utenfor egen avdeling, ja langt utenfor Mattilsynet. Hans utrettelige virke innen utbruddsetterforskning av mat- og vannbårne sykdommer, og drikkevann generelt gjorde Erik til en foretrukket samarbeidspartner for mange eksterne parter. Erik var også ivrig på å dele av sin kunnskap, både som foredragsholder og en alltid engasjert fadder for våre studenter og praktikanter.

I sin rolle som inspektør var Erik alltid opptatt av at han representerte myndighetene og søkte ofte råd hos sine ledere om hvordan han skulle angripe den enkelte sak. Han ville være tett på de han førte tilsyn med, men ikke for tett.

Alle som møtte Erik erfarte at det kunne være vanskelig å få mye taletid selv, Erik hadde alltid mye på hjertet. Det sies om mange at de elsket en god diskusjon, om Erik tror vi godt vi kan si Erik elsket en diskusjon, punktum. I utallige lunsjpauser kunne Erik komme, på et øyeblikk fange opp tema og så gjerne innta motsatt synspunkt av siste taler. Du måtte alltid være forberedt på å forsvare dine synspunkter i en diskusjon med Erik.

Erik var alltid opptatt av at beslutninger i arbeidssammenheng skulle være basert på fakta. I alle saker han jobbet med var han tvers gjennom analytisk, systematisk og opptatt av hva vi visste, ikke hva vi trodde vi visste.

Erik delte villig av sine interesser og hobbyer, og i tillegg til nærmeste familie og et stadig økende antall barnebarn, var Erik lidenskapelig opptatt av kombinasjonen fotografering og friluftsliv, gjerne med hytta i Orkland som utgangspunkt. Det var disse interessene Erik så frem til å dyrke da han 1. juni offisielt ble pensjonist. Slik skulle det ikke gå og vi sørger over tapet av en kollega som har gått bort altfor tidlig. Våre varme tanker går til Eriks nærmeste familie.

På vegne av Mattilsynet, avdeling Trondheim og omland.
Anne-Britt Haugen Østeraas og Ivar Eiken