Navn

Merkedager i desember

90 år

Atle Ørbeck Sørheim

9.12

80 år

Kjell Grude

27.12

75 år

Harald Vileid

8.12

70 år

Hans Petter Bugge

14.12

60 år

Torill Mørk

10.12

Hanne Myrnes

29.12

50 år

Jenny Rønneberg

6.12

Nils Bekkestad

9.12

Hilde Kristin Antonsen

14.12

Kari Anne Bøkestad Andreassen

16.12