Debatt

Bedre dyrevelferd er nødvendig i oppdrettsnæringen 1/2022

Debatt Bedre dyrevelferd er nødvendig i oppdrettsnæringen Trygve T. Poppe er professor emeritus To helsetopper i store oppdrettsselskaper, Solveig M. R. Nygaard…

Trygve T. Poppe

Om natur og klima 1/2022

Debatt Om natur og klima Bjørnar W. Jakobsen President i Veterinærforeningen Tilsvar til Thorbjørn Refsum I sitt debattinnlegg i Norsk veterinærtidsskrift utgav…

Bjørnar W. Jakobsen

Natur- og klimakrisa – Kode rød 9/2021

Debatt Natur- og klimakrisa - Kode rød Thorbjørn Refsum Dr.med.vet, Initiativtaker til Veterinærenes klimaaksjon FNs generalsekretær António Guterres har advart…

Thorbjørn Refsum

Veterinærer i havbruksnæringen bryr seg om fiskevelferd 9/2021

Debatt Veterinærer i havbruksnæringen bryr seg om fiskevelferd Svar til Trygve Poppe Bjørn Gillund Konsernleder kvalitet og fiskehelse SinkabergHansen AS Solvei…

Bjørn Gillund, Solveig M. R. Nygaard

Et hav av muligheter – også for forsøksfisken? 7/2021

Debatt Et hav av muligheter - også for forsøksfisken? Adrian Smith Sekretær, Norecopa Bente Bergersen Styreleder, Norecopa Ingunn Sommerset Fagansvarlig fiskehe…

Adrian Smith, Bente Bergersen, Ingunn Sommerset

Til hvilken pris? 7/2021

Debatt Til hvilken pris? Det har i sommer/høst blitt publisert flere meningsytringer, uttalelser og kronikker rundt bærekraften i norsk fiskeoppdrett. Innleggen…

Trygve T. Poppe

Pels, laks og etikk i politikken 7/2021

Debatt Pels, laks og etikk i politikken Er det rett å tillate helt forskjellige dyrevelferdsrammer i ulike næringer, små eller store? Olav Østerås Veterinær, pe…

Olav Østerås

Når er det nødvendig at dyr må lide? 8/2021

Debatt Når er det nødvendig at dyr må lide? Halvor Hektoen Veterinær og ordfører i representantskapet i Veterinærforeningen Medforfatter av boka Dyrehelsa i Nor…

Halvor Hektoen

Det hender med hender 5/2021

Debatt Det hender med hender - Covid-19 sett i hygienehistorisk sammenheng Av Arvid Kjeldsen Veterinær Arvid Kjeldsen er hygieniker og har i flere tiår vært opp…

Arvid Kjeldsen

En illusorisk dyrevelferd 1/2021

Debatt En illusorisk dyrevelferd Av Georg F. Rieber-Mohn Trygve T. Poppe Tor Atle Mo Lakseoppdrett langs kysten har utviklet seg til en stor industri som skaper…

Georg F. Rieber-Mohn, Trygve T. Poppe, Tor Atle Mo

Om isbjørn, anestesi, lekfolk og Mattilsynet 6/2020

Debatt Om isbjørn, anestesi, lekfolk og Mattilsynet Jon M. Arnemo Veterinær MDNV I NVT nr. 1/2020 skrev jeg et innlegg om at Mattilsynet tillater at lekfolk fra…

Jon M. Arnemo

Veterinær skal involveres når viltlevende dyr bedøves og fanges inn 6/2020

Debatt TILSVAR: Veterinær skal involveres når viltlevende dyr bedøves og fanges inn Bjørnar Stavenes Seniorrådgiver og jurist. Mattilsynet, hovedkontoret - seks…

Bjørnar Stavenes