Debatt

Tid for kuvending? 2/2022

Debatt Tid for kuvending? Ole Helge Holck-Dykesteen Student ved NMBU Veterinærhøgskolen kull 21 og tillitsvalgt for kull 21 Vi gleder oss stort over nye, fine f…

Ole Helge Holck-Dykesteen

Skal kurs i inseminering av storfe være en del av veterinærutdanningen? 2/2022

Debatt Skal kurs i inseminering av storfe være en del av veterinærutdanningen? Lisbeth Hektoen Leder Studieutvalget, NMBU Veterinærhøgskolen Anne Storset Dekan,…

Lisbeth Hektoen, Anne Storset

Hvordan kan veterinærer forbedre fiskevelferden? 2/2022

Debatt Hvordan kan veterinærer forbedre fiskevelferden? Bjørn Gillund Konsernleder kvalitet og fiskehelse SinkabergHansen AS Solveig M. R. Nygaard Global fiskeh…

Bjørn Gillund, Solveig M. R. Nygaard

Dyrevelferd i havbruket 1/2022

Debatt Dyrevelferd i havbruket Roar Ektvedt har hatt yrkesmessig kontakt med havbruket som distriktsveterinær fra 1971 til -81, som havbruksveterinær fra 1987 t…

Roar Ektvedt

Bedre dyrevelferd er nødvendig i oppdrettsnæringen 1/2022

Debatt Bedre dyrevelferd er nødvendig i oppdrettsnæringen Trygve T. Poppe er professor emeritus To helsetopper i store oppdrettsselskaper, Solveig M. R. Nygaard…

Trygve T. Poppe

Om natur og klima 1/2022

Debatt Om natur og klima Bjørnar W. Jakobsen President i Veterinærforeningen Tilsvar til Thorbjørn Refsum I sitt debattinnlegg i Norsk veterinærtidsskrift utgav…

Bjørnar W. Jakobsen

Natur- og klimakrisa – Kode rød 9/2021

Debatt Natur- og klimakrisa - Kode rød Thorbjørn Refsum Dr.med.vet, Initiativtaker til Veterinærenes klimaaksjon FNs generalsekretær António Guterres har advart…

Thorbjørn Refsum

Veterinærer i havbruksnæringen bryr seg om fiskevelferd 9/2021

Debatt Veterinærer i havbruksnæringen bryr seg om fiskevelferd Svar til Trygve Poppe Bjørn Gillund Konsernleder kvalitet og fiskehelse SinkabergHansen AS Solvei…

Bjørn Gillund, Solveig M. R. Nygaard

Et hav av muligheter – også for forsøksfisken? 7/2021

Debatt Et hav av muligheter - også for forsøksfisken? Adrian Smith Sekretær, Norecopa Bente Bergersen Styreleder, Norecopa Ingunn Sommerset Fagansvarlig fiskehe…

Adrian Smith, Bente Bergersen, Ingunn Sommerset

Til hvilken pris? 7/2021

Debatt Til hvilken pris? Det har i sommer/høst blitt publisert flere meningsytringer, uttalelser og kronikker rundt bærekraften i norsk fiskeoppdrett. Innleggen…

Trygve T. Poppe

Pels, laks og etikk i politikken 7/2021

Debatt Pels, laks og etikk i politikken Er det rett å tillate helt forskjellige dyrevelferdsrammer i ulike næringer, små eller store? Olav Østerås Veterinær, pe…

Olav Østerås

Når er det nødvendig at dyr må lide? 8/2021

Debatt Når er det nødvendig at dyr må lide? Halvor Hektoen Veterinær og ordfører i representantskapet i Veterinærforeningen Medforfatter av boka Dyrehelsa i Nor…

Halvor Hektoen