Debatt

Pels, laks og etikk i politikken 7/2021

Debatt Pels, laks og etikk i politikken Er det rett å tillate helt forskjellige dyrevelferdsrammer i ulike næringer, små eller store? Olav Østerås Veterinær, pe…

Olav Østerås

Når er det nødvendig at dyr må lide? 8/2021

Debatt Når er det nødvendig at dyr må lide? Halvor Hektoen Veterinær og ordfører i representantskapet i Veterinærforeningen Medforfatter av boka Dyrehelsa i Nor…

Halvor Hektoen

Det hender med hender 5/2021

Debatt Det hender med hender - Covid-19 sett i hygienehistorisk sammenheng Av Arvid Kjeldsen Veterinær Arvid Kjeldsen er hygieniker og har i flere tiår vært opp…

Arvid Kjeldsen

En illusorisk dyrevelferd 1/2021

Debatt En illusorisk dyrevelferd Av Georg F. Rieber-Mohn Trygve T. Poppe Tor Atle Mo Lakseoppdrett langs kysten har utviklet seg til en stor industri som skaper…

Georg F. Rieber-Mohn, Trygve T. Poppe, Tor Atle Mo

Om isbjørn, anestesi, lekfolk og Mattilsynet 6/2020

Debatt Om isbjørn, anestesi, lekfolk og Mattilsynet Jon M. Arnemo Veterinær MDNV I NVT nr. 1/2020 skrev jeg et innlegg om at Mattilsynet tillater at lekfolk fra…

Jon M. Arnemo

Veterinær skal involveres når viltlevende dyr bedøves og fanges inn 6/2020

Debatt TILSVAR: Veterinær skal involveres når viltlevende dyr bedøves og fanges inn Bjørnar Stavenes Seniorrådgiver og jurist. Mattilsynet, hovedkontoret - seks…

Bjørnar Stavenes

Ærlig talt: Helsetester legitimerer uetisk avl 5/2020

Debatt Ærlig talt: Helsetester legitimerer uetisk avl Dyrehelsepersonell som involverer seg i isolerte helsetester og som ikke ser dyret som helhet, kan bidra t…

Åshild Roaldset, Eva Hustoft

Kommentar til debattinnlegg: SVF er på saken 5/2020

Debatt Kommentar til debattinnlegg: SVF er på saken - Uetisk avl er noe Den norske veterinærforening og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) har jobb…

Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv 2/2020

Debatt Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv Marte Haugen Masterstudent ved Universitetet i Oslo Marte Haugen og Marielle Solberg er masterstudenter o…

Marte Haugen, Marielle Solberg

Mattilsynet tillater at lekfolk anesteserer isbjørn på egenhånd 1/2020

Debatt Mattilsynet tillater at lekfolk anesteserer isbjørn på egenhånd Jon M. Arnemo Veterinær MDNV Norsk Polarinstitutt søkte 01.02.2019 (FOTS id 19335) om til…

Jon M. Arnemo

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig 1/2020

Debatt Tilsvar: Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig Torunn Knævelsrud Seksjonssjef dyrevelferd - Mattilsynet Jon M. Arnemo tar opp et …

Torunn Knævelsrud