Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen 7/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Reduksjonen i antibiotika til norske dyr fortsetter NORM-VET-rapporten for 2022: Viser laveste registrerte antibiotikaforbr…

Veterinærer i media 4/2023

Nyheter Veterinærer i media Innsamling til veterinær over all forventning Overveldet: John Erik Meland åpnet Ålen Dyreklinikk i 2015 sammen med kona Ingri. De e…

Nytt fra Veterinærforeningen 4/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Norsk landdyrhelse fortsatt i verdenstoppen Rapport viser god dyrehelse. Dyrehelserapporten 2022, lansert 27. april 2023 av…

Veterinærer i media 3/2023

Nyheter Veterinærer i media Full veterinærdekning i Rauma Mens det snakkes om veterinærkrise på nasjonalt nivå, har veterinærene i Rauma kommune i Møre og Romsd…

Nytt fra Veterinærforeningen 3/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Rekordhøyt antall døde fisk i oppdrettsnæringen - De dyktigste oppdretterne må premieres. Dette vil skape sterke insentiver…

Veterinærer i media 2/2023

Nyheter Veterinærer i media Tjener seg rik på pus —Jeg er først og fremst en dyremann, sier veterinær Ole Frøland. Her sammen med en hellig birma, et eksempel p…

Nytt fra Veterinærforeningen 2/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Storfetuberkulose påvist - ber veterinærer være oppmerksomme Storfetuberkulose er igjen påvist i Norge. Illustrasjonsfoto M…

Veterinærer i media 1/2023

Nyheter Veterinærer i media Dvergbendelorm påvist på elg Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis (G10) og lukket blære (blå pil). Foto: Matt…

Nytt fra veterinærforeningen 1/2023

Nyheter Nytt fra veterinærforeningen Veterinærforeningen advarer mot utvidet eierinseminasjon på storfe Veterinær Anders Avdem inseminerer. Foto: Veterinærforen…

Veterinærer i media 9/2022

Nyheter Veterinærer i media Dom fra lagmannsretten om avl på cavalier king charles spaniel kan bli anket Saken som er behandlet i Lagmannsretten handler om avl …

Nytt fra Veterinærforeningen 9/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Gleder seg til presidentvervet Nyvalgt president: Bente Akselsen skal lede Veterinærforeningen de neste to årene. Foto: Fra…

Lagmannsretten har avsagt dom i hundeavlssaken 9/2022

Nyheter Lagmannsretten har avsagt dom i hundeavlssaken Norsk Bulldog Klubb og tre navngitte oppdrettere av rasen bulldogg er frifunnet. Norsk Kennel Klub er fri…