Kurs og møter

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift 1/2020

Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han er professor og seksjonsleder for klinisk patologi o…

Aktivitetskalender 1/2020

2020 30.-31. januar Allergic diseases in horses In English Sted: Stockholm Se: www.drbaddaky.no/kurs/allergic-diseases-in-horses/ 14.-15. februar Feline medicin…

Kollegahjelpen 1/2020

Befinner du deg i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med? Kollegahjelpen består av fem frivillige som stiller opp som samtalepartnere enten det gje…

Aktivitetskalender 2/2020

2020 9.-11. mars Veterinærdagene 2020 Sted: Gardermoen Se:https://www.vetnett.no/veterinardagene-2020 18.-19. marsBeredskapskurs - produksjonsdyr Sted: Sandnes …

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift 2/2020

Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han er professor og seksjonsleder for klinisk patologi o…

Kollegahjelpen 2/2020

Befinner du deg i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med? Kollegahjelpen består av fem frivillige som stiller opp som samtalepartnere enten det gje…

Aktivitetskalender 3/2020

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt. 2020 17.-18. aprilReproduksjonSted: Fredrikstad dyrehospital Se: www.f-d.no 25.-26. apri…

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift 3/2020

Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han er professor og seksjonsleder for klinisk patologi o…

Kollegahjelpen 3/2020

Befinner du deg i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med? Kollegahjelpen består av fem frivillige som stiller opp som samtalepartnere enten det gje…

Aktivitetskalender 4/2020

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt. 2020 5.-6. juni Kurs og årsmøte for Opplandene veterinærforening Sted: Scandic Lillehamm…

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift 4/2020

Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han er professor og seksjonsleder for klinisk patologi o…

Kollegahjelpen 4/2020

Befinner du deg i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med? Kollegahjelpen består av fem frivillige som stiller opp som samtalepartnere enten det gje…