Nyheter - TEST !!!!!!!!!!!!!!!!!

Veterinærer i media 5/2021

Nedgang i halebiting og halesår viser at dyrevelferden for norsk slaktegris har forbedret seg de siste årene, ifølge Animalia. Illustrasjonsfoto: Tommy Myran An…

Nytt fra Veterinærforeningen 5/2021

Veterinærforeningen er kritisk til veileder om dyrehelsepersonell og bruk av IMM Veterinærforeningen er glad for at Mattilsynets utkast til veileder om dyrehels…