Yrke og Organisasjon

En verdi å ta vare på 8/2020

Pandemier og epidemier, sykdommer som sprer seg over store områder, forekommer vel så ofte hos dyr som hos mennesker. Selv om sykdommene det dreier seg om, som …

Kristina Landsverk, Mattilsynet

Robuste SPF-griser fri for vanlige sykdommer 8/2020

Merethe Sund var primus motor i etableringen av det nye SPF-besetningen for 2 ½ år siden på gårdsbruket i Sømna. Det gamle grisehuset ble bygd i 2004 og totalre…

Trond Schieldrop

Vi må forby innførsel av svinekjøtt fra jakt i utlandet 8/2020

Flere lokale jaktlag arrangerer turer til Polen, Latvia og Litauen der de skyter villsvin og tar med seg kjøtt tilbake til Norge. - Innførsel av slikt kjøtt kan…

Tar hestepraktiserende veterinærer seg rett betalt? 8/2020

Høsten 2019 ble den andre takstundersøkelsen i regi av Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF) gjennomført. Forrige undersøkelse ble utført i 2016, og de…

Jan Olav Berget

Koronaviruset kan påvises i kloakken 8/2020

Nå kan forskere på Veterinærhøgskolen NMBU ta prøver fra norske renseanlegg og påvise SARS-CoV-2. - Målet er å bruke analyser av kloakken som et varslingssystem…

Trond Schieldrop

Kulturskatt i ny drakt 8/2020

Ingrid Hunter Holmøy Gudrun Seeberg Boge Astrid Søyland Grødem Av ingrid Hunter Holmøy og Gudrun Seeberg Boge med innspel og strikkemønster fra Astrid Søyland G…

Ingrid Hunter Holmøy, Gudrun Seeberg Boge, Astrid Søyland Grødem

Alpha Max 8/2020

Tekst: Arve Nilsen Under overflata Arve Nilsen er veterinær og forskar ved Veterinærinstituttet i Trondheim. Han har siden juni 2020 hatt si eiga spalte, Under …

Arve Nilsen

Vår forunderlige verden 8/2020

Tekst: Trygve T. Poppe Bergnebbfiske fra bryggekanten hører med blant barns gode sommeropplevelser. Foto: Sigurd Hytterød Vi ligger på magen på den gamle brygga…

Trygve T. Poppe

Spennende drama fra krigen og Namsos 8/2020

Bokomtale Vår humørfylte kollega fra Namsos, Hans Roger Selnes, har begått en spennende roman fra krigens dager. Hans Roger Selnes Søstrene fra Namsos Format: I…

Overgangen til SPF-griser er en stor suksess 8/2020

Norsvins foredlingsbesetninger må innen 2024 gå over til å være SPF-besetninger. SPF står for spesifikk patogenfrihet som innebærer at en SPF-besetning er fri f…

Trond Schieldrop

Representantskapet sikrer at foreningen holder riktig kurs 8/2020

Presidentens hjørne Torill Moseng President, Den norske veterinærforening Representantskapet er Den norske veterinærforenings øverste organ og møtes annet hvert…

Torill Moseng

Avløpsvann på avveie kan føre til sykdom 8/2020

- Når vannverk mister opp mot 50 prosent av vannet fra sitt ledningsnett medfører det store tap av inntekter. Men det mest alarmerende er at forurenset vann kan…

Trond Schieldrop