Leder

Juleønsket er en positiv fremtid i fellesskap

Torill Moseng

President Den norske veterinærforening

Det er med stor takknemlighet og ny energi jeg nå tar fatt på en ny periode som president i Den norske veterinærforening. Tusen takk til alle som har støttet meg og gitt meg fornyet tillit som foreningens leder!

I forrige periode hadde Veterinærforeningen tre hovedsaker: Veterinærvakten og veterinærdekning, flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet og utviklingen i akvasektoren. I tillegg jobbet vi med større og små oppgaver i forhold til beredskap, dyrevelferd og arbeidssituasjonen til medlemmene. Og, ikke minst, jobbet vi med smittevern og bransjestandarder.

Året som har gått har minnet oss alle på at livet og verden kan være svært uforutsigbart.

Trygge rammer blir erstattet av dystre utsikter, og planer må brått endres. Ti måneder etter pandemiutbruddet ser vi at veterinærer som yrkesgruppe heldigvis har klart seg godt med tanke på lav arbeidsledighet og få permitteringer. Det vil likevel ikke si at det ikke har vært utfordrende og fremdeles er svært utfordrende for mange av våre medlemmer på forskjellige plan, både privat og i arbeidslivet. Situasjonen har vært og er krevende for mange. Veterinærforeningen jobber kontinuerlig med å følge opp medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Det er ikke bare pandemien som gjør at vi har krevende tider fremfor oss. Samfunnet forandres hurtigere enn noen gang også i arbeidslivet. Digital kunnskap blir mer og mer avgjørende for å henge med, samtidig som kunnskapsnivået økes og det kreves mer av oss som veterinærer fra både kunder og samarbeidspartnere. Samtidig medfører hjemmekontor for mange nye sosiale utfordringer.

Under pandemien ser vi hvor avgjørende trepartssamarbeidet er, da arbeidslivet blir forandret i rekordfart. En av de viktigste oppgavene Veterinærforeningen har er å fortsette å jobbe for gode og forutsigbare arbeidsvilkår for medlemmene. Gjennom Akademikerne har vi hatt nye muligheter for nettopp dette. I året som har gått har denne bistanden vært ekstra viktig for enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer.

Veterinærforeningen må, som en faglig forening, fortsette å lage gode etterutdanningskurs for alle sektorer innenfor vårt yrke, gjennom særforeningene, lokalforeningene og Veterinærdagene. Kursene må kunne digitaliseres slik at de tilpasses dersom fysisk møte er umulig.

I det fagpolitiske arbeidet er det nye utfordringer med prosesser for å informere og påvirke beslutningstakere, siden det er vanskelig å møtes fysisk. 

Det er mange utfordringer i tiden som kommer, men veterinærer er løsningsorienterte og har stor handlekraft. Derfor er jeg helt sikker på at Veterinærforeningen sammen med medlemmene kan gå en positiv fremtid i møte.

I krevende situasjoner og utfordrende tider er det enda viktigere å stå sammen som yrkesgruppe. Kollegialitet og samhold gjør oss sterkere, også når det stormer som verst og vi ikke er enige. Det er sunt med diskusjoner med forskjellige perspektiver – slik utvikler vi oss videre. God kollegialitet vinner vi alle sammen på.

I skrivende stund tar vi steget inn i førjulstiden. De fleste steder i Norge har akkurat nå restriksjoner for hvordan vi omgås, møtes og hvor mange som kan være sammen. Julehøytiden, hvor det er ekstra vekt på sosialt samvær med nære og kjære, ser også ut til å bli som resten av 2020 – annerledes enn det vi kanskje hadde håpet på.

Mitt ønske er at deres julefeiring blir trygg og god. At dere holder dere friske og er sammen med mennesker og dyr dere bryr dere om. Enten det blir digitalt eller fysisk samvær, og om dere har fri eller er på jobb.

Jeg vil med dette, kjære gode kolleger – ønske dere alle en riktig god jul.