Fagaktuelt

Moseng gjenvalgt

Veterinærforeningspresident Torill Moseng er gjenvalgt til å lede foreningen i to nye år.

– Det viktigste nå er at vi veterinærer står sammen og tar vare på hverandre. De to neste årene vil bli annerledes etter at pandemien kom og påvirket oss alle, sier Moseng.

Hun er opptatt av at medlemmene gjennom sin forening skal få økt sitt kunnskapsnivå. Derfor vil Veterinærforeningen fortsette å lage nyttige kurs og møteplasser for alle deler av foreningen og veterinæryrket.

Gode og forutsigbare arbeidsvilkår for medlemmene er et annet viktig innsatsområde. Moseng viser til hvor avgjørende trepartssamarbeidet har vært etter at arbeidslivet ble endret i rekordfart som en konsekvens av pandemien. Det å være til stede for medlemmene og tillitsvalgte som trenger Veterinærforeningen er viktig.

Miljøspørsmål blir stadig viktigere. Veterinærforeningens handlingsplan og vedtekter har nå egne punkter om dette.

– Vi skal arbeide intenst videre på alle disse feltene i tiden som kommer, til beste for veterinærene og for dyrehelse- og velferd, folkehelse, trygg mat og et godt miljø, avslutter Torill Moseng.

Red.