Fagaktuelt

ETTERLYSNING

Professor Henrik Edland. Foto: Erik Stenvik, kull -66.

De tradisjonsrike veterinærmiljøene skal snart flytte til Ås og det er viktig å ta vare på en del av de gode minner som er knyttet til Adamstua.

Vi er en liten gruppe som har et ønske om å ta vare på gullkorn, «svisker», åndfulle så vel som aparte sitater, samt morsomme avsnitt fra kompendier, lærebøker og forelesninger/forelesningsnotater og presentere dette i Norsk veterinærtidsskrift.

Vi er derfor interesserte i å komme i kontakt med kolleger som har tatt vare på gamle kompendier, forelesningsnotater og andre «relikvier» som kan kopieres eller fotograferes og settes sammen i en felles presentasjon.

I farten fremstår professor Edlands anatomikompendier som spesielt interessante, likeledes er det kanskje en del gode sitater å finne i ulike årganger av Hippi Tidend?

Alle innspill, bilder og ideer mottas med takk (husk å få med kildehenvisninger!). Tanken er at en av redaksjonen oppnevnt gruppe skal foreta et utvalg for presentasjon i Norsk veterinærtidsskrift.

Vennligst ta kontakt per telefon eller e-post!

Kristian Ingebrigtsen

Tel: 918 28 126 E-post: kristian.ingebrigtsen@nmbu.no

Trygve T. Poppe

Tel: 918 76 504 E-post: trygve@poppe.no

Steinar Tessem

Tel: 400 42 614 E-post: st@vetnett.no