Navn

Merkedager i desember

80 år

Jon Audun Schei

21.12

70 år

Per Ivar Nordbye

13.12

Olav Distad

15.12

Guttorm Johan Moe

22.12

60 år

Anne-Grethe Trønsdal Berg

9.12

Ketil Rudsar

22.12

Marianne Myhrer

24.12

Anne Ramstad

27.12

50 år

Kirsten Toubro

8.12

Katrine Isabella Pytte

18.12

Bente Elisabeth Larsen

21.12