Navn

Merkedager i januar

75 år

Lars Omenås

31.1

70 år

Ivar Vollset

21.1

60 år

Ann Helen Gaustad

18.1

Trine Beate Standahl

19.1

Ingeborg Mimmi Hauglid

23.1

Ann Margaret Grøndahl

25.1

Per Martens

25.1

50 år

Ansgar Bernhard Kohle

14.1

Heidi Catrine Fyldeng

15.1

Rigmor Einstad Rikje

17.1