Yrke og organisasjon

Næringen tar fiskehelse på alvor

– Mitt inntrykk er at oppdrettsnæringen tar fiskehelse og velferd på alvor, sier veterinær Kari Kaasen McDougall i Labora. – Jeg opplever at næringen i Norge er opptatt av å produsere frem frisk og glad fisk i gode oppdrettsanlegg ut fra økonomiske forsvarlige rammer, påpeker hun.

Av
Trond Schieldrop

– Vi har tett dialog med våre anlegg, og får tidlig varsel hvis det gjøres funn som tyder på velferds- eller helsemessige utfordringer, sier veterinær Kari Kaasen McDougall i Labora.

Kari, som har skotske aner, er født og oppvokst i Norge. Hun har arbeidet fire år i Labora med fiskehelse og velferd, og ble uteksaminert fra Veterinærhøgskolen NMBU i 2016. I november samme år ble hun fast ansatt i Labora.

Stor grad av frihet og faglige utfordringer

– Labora er en interessant arbeidsplass med stor grad av frihet og faglige utfordringer.

Ved obduksjon i felt påtreffer jeg jevnlig patologiske funn og forandringer som jeg ikke har sett tidligere. Dette forsterkes av at vi har kunder med uvanlige arter, fra zebrafisk til stør. Da er det flott med et sterkt faglig fellesskap i fiskehelsetjenesten og lav terskel for å spørre om råd. Vi har tett dialog med våre anlegg, og får tidlig varsel hvis det gjøres funn som tyder på velferds- eller helsemessige utfordringer.

Betjener mange oppdrettsanlegg lokalt

Oppgavene til Kari går ut på oppfølging av sjø- og landanlegg i Laboras geografiske nedslagsfelt fra Steigen i nord til Meløy i sør.

– Vi betjener mange anlegg, forskjellige arter og produksjonsformer fra settefisk, matfisk og stamfisk. Anleggene er lovpålagt å ha tilsyn en gang i måneden hvor vi går levevilkårene til fisken nøyere etter i sømmene, sier Kari.

– Enkelte anlegg ønsker tettere oppfølging med veiledning, prøveuttak og kursing. Vi holder mange kurs, særlig i fiskevelferd, men også alt fra fiskehelse, hygiene, legemidler og lusehåndtering. Vi hygienekontrollerer brønnbåter og andre oppdrettsfartøy hele året.

Faglært arbeidskraft

– I løpet av de fire årene jeg har jobbet i Labora har oppdrettsnæringen fått mer faglært arbeidskraft. De fleste røktere som blir ansatt har enten studert akvakultur på universitetet eller avlagt videregående fagbrev. Det gjør at de får større forståelse for fiskehelse og velferd. Nå hører det til sjeldenhetene at jeg må diskutere med oppdretterne om fisken føler smerte eller frykt. De fleste tar dette som en selvfølge. Nå er det bare et fåtall som ser på fisk som kun mat og ikke levende individer, sier Kari.

Vi er fiskens forvarer

– Oppdrettsnæringen er i stadig utvikling og har et enormt potensial, men vi er ennå ikke helt i mål. Vår rolle som veterinærer og fiskehelsebiologer i Labora spiller en viktig rolle for å fremme fiskens velferd. På mange måter er vi fiskens forsvarer, sier Kari.

Hun mener veterinærstudiet har gitt henne god fagkunnskap til å fatte raske og riktige beslutninger. Hun sier videre at den norske akvakulturforskriften (forskrift om drift av akvakulturanlegg, red.anm.) er en styrke.

– De fleste land følger en generell dyrevernlov som ofte ikke gjelder for fisk. Den norske forskriften gir en detaljert beskrivelse av hva fiskehelse og velferd omfatter. Det er en sikkerhet for at fisken får de beste levevilkårene, sier Kari.