Yrke og organisasjon

Vi holder folk og næring i nord trygg og frisk

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som også har egen fiskehelsetjeneste. Selskapet har hovedbase i Bodø og åpnet i 2019 en avdeling i Tromsø. – Målet er å levere nøyaktige analyser med konfidensiell og upartisk håndtering. – Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk ved å forebygge sykdom og smitte, sier daglig leder Karianne Jakobsen.

Av
Trond Schieldrop

I 2019 omsatte Labora for 30 millioner kroner. – Analyser står for 80 prosent av virksomheten, mens fiskehelse står for 20 prosent, sier daglig leder Karianne Jakobsen i selskapet, her flankert av Eirik Wilkinson og Kari Kaasen McDougall

Labora har over 60 års kompetanse og vet hva som skal til for at drikkevann, oppdrettsanlegg, produksjonsmiljø, slakterier, miljøstasjoner, dusjanlegg, avløp og skip, er hygieniske og trygge.

– Vi er et privat aksjeselskap som eies av Iris Salten IKS og sysselsetter 30 medarbeidere, sier Karianne.

Stor overgang fra kommunalt til kommersielt selskap

Hun legger til at selskapet ble etablert i 2004. Laboratoriet ble skilt ut som et eget selskap fra Næringsmiddeltilsynet i Salten, da Mattilsynet ble en statlig virksomhet med ansvar for tilsyns-virksomhet.

– Vi satt igjen med laboratorievirksomheten, fiskehelsetjenesten og kommersielt salg av tjenester. Overgangen fra å være et kommunalt til å bli et kommersielt selskap var stor. Jeg ble ansatt som fagleder i fiskehelsetjenesten i Labora i 2007. Vi brukte 5-7 år på å rendyrke selskapet kommersielt og har de senere år satset mer også på markedsføring og salg. I 2014 overtok Karianne som daglig leder.

Allsidig virksomhet

Laboras største virksomhet er analyse av vann, miljø og næringsmidler.

– Vi analyserer vann for kjemiske og mikrobiologiske parametere. Drikkevann skal være trygt å drikke, samt både smake og lukte riktig. Laboras sensoriske panel gjør mange sensoriske tester av drikkevann i tillegg til analyser. Vi er en av de største analyseleverandørene til sjømatnæringen og har spesialisert oss både på analyser og rådgivning rundt hygiene og kvalitet mot næringen. Labora skal være en god samarbeidspartner for våre kunder og skal bidra med kompetanse og beredskap i alle situasjoner som omfatter hygiene og kvalitet, sier Karianne.

Analyseoppdrag for mindre næringsmiddelprodusenter

– Vi har også analyseoppdrag for mindre næringsmiddelprodusenter, det kan være lokale osteprodusenter eller annen kortreist mat. De fleste av våre kunder har egne interne kontrollsystemer som fastsetter risikopunkter i produksjonen og våre analyser bidrar med å kvalitetssikre produktene, påpeker Karianne.

Tidsintensive analyser

– Flere produsenter i sjømatnæringen eksporterer sine produkter til utlandet og er avhengig av gode internkontroll-rutiner og dokumentasjon. Kravene i mange av sertifiseringsordningene, som sjømatnæringen må være en del av, er strengere enn norsk regelverk, sier Karianne.

Virksomhet i stadig utvikling

I 2019 omsatte Labora for 30 millioner kroner. Analyser står for 80 prosent av virksomheten, mens fiskehelse står for 20 prosent..

– Vi tilbyr også kurs og rådgivning innen risikovurdering og smittesporing, sier Karianne.

– Vi har rådgivere som bidrar mot kommunene for farekartlegging både på vann- og avløpsanlegg. Fokusområdene endrer seg fra år til år. Vi må være på tå hev og i forkant av utviklingen. Store internasjonale konkurrenter presser hele tiden analyseprisene nedover. Vårt konkurransefortrinn er at vi tilbyr bred kompetanse og rådgivning i tillegg til analyser, sier Karianne.

– Vi har som mål å bygge kompetansearbeidsplasser i nord, samt bidra til at vi har kunnskapen vi trenger lokalt, for å betjene våre kunder både innen vann, miljø og sjømat.

Fiskehelsetjenesten

Da Karianne overtok som fiskehelseleder i 2007, besto oppgavene i å bygge opp en kompetent og pålitelig fiskehelsetjeneste for oppdrettere i Salten-området.

– Rundt denne tiden og utover var satsningen på torskeoppdrett stor i Salten og vi samarbeidet med de største oppdrettsselskapene som Codfarmers og White Ocean. Vi bidro til oppbygningen av torskenæringen og opplevde en sterk vekst internt med flere ansettelser. I dag er torsk bare en svært liten del av vår totale fiskehelsevirksomhet, sier Karianne.

Riktig kompetanse og stabil bemanning

– Fiskehelseavdelingen i Labora har i dag fire ansatte og den erfarne fiskehelseveterinæren Eirik Wilkinson leder nå avdelingen. Nordland er Norges største oppdrettsfylke og laks er uten sammenligning den største arten. Samtidig et det blitt mange andre arter, inklusiv rognkjeks, forsøksanlegg med zebrafisk og tilapia, og samarbeid med Norges eneste oppdrettere av steinbit og stør. Alle har sine særegenheter og utfordringer, sier Karianne.

God dialog med kundene

– Vi dekker mesteparten av Salten-området med fiskehelsetjenester. Vi har god dialog med våre kunder og har et høyt servicenivå. Vi har ansvaret for lusekoordineringen i Nordland Nord fra Gildeskål til Ballangen, sier Eirik Wilkinson.

Sjømatnæringens hovedstad

Oppdrettsnæringa blir karakterisert som en av de viktigste bærebjelkene når olje- og gassvirksomheten gradvis blir utfaset her til lands.

– Kompetansen vi har bygd opp i Labora både innen analyser, rådgivning og fiskehelse, vil vi gi oss konkurransefordeler. Husk, vi befinner oss i sjømatnæringens hovedstad; Bodø, sier Karianne til slutt.