Yrke og organisasjon

Nye møteformer i en uvanlig tid

Årets høstkurs i regi av Veterinærforeningen ble gjennomført som hybridkurs der deltakere og foredragsholdere kunne velge å delta fysisk eller digitalt. Tilbakemeldingene på denne kursformen er svært positive.

Frauke Becher

Kommunikasjonsrådgiver, Veterinærforeningen

Eystein Skjerve under webinaret på Zoom om «Hva er egentlig én helse?» med foredragsholderne Hannah Jørgensen og Carlos das Neves, Veterinærinstituttet. Foto: Frauke Becher

Koronasituasjonen har medført at mange har måttet avlyse planlagte arrangementer eller tenke nytt rundt møteform for å imøtekomme de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

Veterinærforeningen måtte også tenke nytt rundt gjennomføring av årets høstkurs og så tidlig på mulighetene for å gjennomføre kursene digitalt. Siden smittesituasjonen tillot fysiske samlinger, valgte vi å tilrettelegge for både fysisk og digital deltakelse, en såkalt hybridløsning.

Fysiske deltakere på AVFs høstkurs følger foredrag fra Morten Lund, Patogen, som deltar via Zoom. Foto: Frauke Becher

Alle kurs ble strømmet på videokonferanse- tjenesten Zoom for digitale deltakere med mulighet for å stille spørsmål som ble lest opp i kurssalen. Den digitale overføringen av kurs gjorde det mulig å ta opp hele kurset og video av alle foredrag er gjort tilgjengelig for alle deltakere i etterkant. Dermed har kurs- deltakere mulighet til å se foredrag som de kanskje gikk glipp av, eller ønsker å studere nøyere, i etterkant.

Først ute med hybridløsning var Forening for veterinær samfunnsmedisin 29. september. Deres høstkurs besto av fem webinarer, på to timer hver, fordelt på åtte uker. Høstkurset ble avsluttet med en samling 30. november. Det var i gjennomsnitt over 40 deltakere på hvert webinar. Eystein Skjerve, NMBU Veterinærhøg- skolen, som ledet webinarene, sier seg godt fornøyd med denne måten å holde kurs på.

- Med et slikt format kan vi nå mange uten å bruke mye ressurser på det. Med bruk av videoopptak kan en del av foredragene benyttes senere og være med i grunnlaget for utvikling av faget. Dette betyr imidlertid ikke at det er slutt med å møtes for å diskutere. Tvert imot kan en tenke seg at de fysiske møtene blir mer preget av dialoger og gruppediskusjoner, mens rene forelesninger godt kan kjøres på nett. Vi kommer til å se en permanent endring i måten vi kjører etterutdanning på, og det vil bli ett av sporene etter pandemien, sier Eystein Skjerve.

12.-13. oktober avholdt Akva-veterinærenes forening sitt kurs på Gardermoen. Det var 100 påmeldte til kurset, hvorav 70 fulgte kurset digitalt. Syv av de 28 foredragsholderne deltok digitalt og delte sin presentasjon via Zoom. Disse fikk i forkant teste den digitale løsningen og mottok gode tips og veiledning til hvordan holde foredraget fra eget kontor eller stue.

Cato Lyngøy, daglig leder i Hauge Aqua AS, syntes det fungerte bra med hybridkonferansen.

Foredraget til Stine Gulliksen, Animalia, ble strømmet direkte ut til de digitale deltakerne på Zoom under PVFs høstkurs i Stavanger. Foto: Frauke Becher

– Digitalt kurs er en enorm fordel i en travel hverdag. Men du mister nettverkskontakten som fysisk tilstedeværelse gir. Uansett vil det å ha muligheten digitalt øke min kapasitet til å delta på kurs og få faglig utvikling, sier Cato Lyngøy.

Det å tilrettelegge for digital deltakelse er nok fremtiden slik flere svarte i kursevalueringen. Digital deltakelse gjør det mulig å delta kun en dag eller deler av en dag. Du slipper å reise langt, noe som er bra for klima, tid og lommebok. I tillegg får flere mulighet til å delta når det finnes et digitalt alternativ.

En uke senere ble kurset til Produksjonsdyrveterinærers forening holdt i Stavanger, også der med mulighet for å delta digitalt. Det var nesten 50 deltakere til stede fysisk og over 20 deltok digitalt.

Stine Gulliksen, Animalia, deltok fysisk som foredragsholder og syntes det fungerte veldig godt med deltagere både fysisk og digitalt.

– Den største forskjellen fra konferanser, der alle er til stede fysisk, var nok at de fleste har høyere terskel for å spørre om ting og kommentere når det betyr at de må gå opp til en mikrofon foran alle. Det gjorde nok at det dessverre ble mindre diskusjoner enn det det vanligvis er på disse kursene, sier Stine Gulliksen.

Slik oppsummerer fagsjef i Veterinærforeningen, Ellef Blakstad, den nye møteformen:

– Vi har lagt ned et omfattende arbeid med denne nye kursformen, og var svært spente på hvordan gjennomføringen ville bli mottatt av deltakerne. Vi er svært fornøyde, både med teknisk gjennomføring og tilbakemelding fra deltakerne, både de som deltok fysisk og de som deltok digitalt. Vi har gjort oss nyttige erfaringer som vi vil ta med oss i videre planlegging av vår etterutdanningsvirksomhet. Dette er noe vi ønsker å fortsette med fremover etter at pandemien har sluppet taket