Yrke og organisasjon
Presidentens hjørne

Kjære gode kolleger

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Jeg vil takke dere alle sammen for tilliten dere viser ved å velge meg for to nye år som president i Veterinærforeningen. Sentralstyremedlemmene Bjørnar W. Jakobsen, Trine Marhaug, David Persson og Harald Holm er også gjenvalgt, og jeg ser virkelig frem til å jobbe videre sammen med denne flotte gjengen.

Pandemien gjorde at representant-skapet, for første gang i foreningens 132-årige historie, ble holdt heldigitalt. Kun fem fra foreningen og en IKT-medarbeider var samlet i et møterom. De sørget for at møtet kunne gjennomføres digitalt.

At deltagerne i år ikke kunne møtes fysisk var synd, og det ga nye utfordringer for gjennomføringen av representantskapet. Gleden var derfor stor da det ble klart at vi kunne gjennomføre møtet digitalt innenfor foreningens vedtekter.

Representantskapet er foreningens øverste organ, og samles hvert andre år. I møtet deltar representanter fra alle deler av foreningen og det informeres om foregående periodes arbeid med årsberetninger og regnskap. I tillegg vedtas budsjett for de neste to årene og valg gjennomføres for sentrale tillitsvalgte. Veterinærforeningens vedtekter bestemmes også av representantskapet.

President Torill Moseng følger smittevern-reglene på årets representantskapsmøte. Foto: Frauke Becher

Det er svært klare retningslinjer i vedtektene for hvordan representantskapet skal avholdes. Medlemmenes rettigheter til påvirkning og medbestemmelse i en demokratisk prosess er sikret på denne måten. Det var en spennende tid og mye ekstra arbeid i forkant av årets representant- skapsmøte for å sikre at gjennomføringen digitalt var innenfor vedtektenes rammer. Jeg vil rette en stor takk til sekretariatet for alt arbeid med forberedelser, tilrettelegginger og gjennomføringen av møtet.

De siste årene har lovutvalget hatt en omfattende gjennomgang av foreningens vedtekter for fornyelse og modernisering. Forslag til nye vedtekter var sendt på høring til alle deler av foreningen og et omforent forslag fra lovutvalget og sentralstyret skulle gjennomgås og vedtas under representant- skapsmøtet. En tung sak, med detaljerte og omfattende vedtektsendringer kan være utfordrende nok å håndtere på et fysisk møte. Jo Gjestvang, lovutvalgets leder, la elegant frem forslaget. Innspill og diskusjoner fulgte.

Ordfører Halvor Hektoen ledet det hele med stø hånd og det tekniske ble utmerket håndtert av kommunikasjonsrådgiver Frauke Becher. Generalsekretær Marie Modal la frem budsjettforslag fra sentralstyret og fagsjef Ellef Blakstad var referent. Jeg er mektig imponert over hvordan representantskapet ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte.

Sist, men ikke minst: tusen takk til alle dere tillitsvalgte rundt omkring i hele landet, fra forskjellige deler av organisasjonen. Arbeidet deres er helt avgjørende. God deltagelse fra de tillitsvalgte med innspill, forslag og gode diskusjoner gjorde dette representantskapet til en svært god opplevelse.

Jeg er glad og takknemlig for igjen å få lede Veterinærforeningen de neste to årene. Støtten fra dere medlemmer gir meg ny energi til å fortsette som president. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne nye perioden, til å jobbe for mine gode kolleger, for dyrehelse, dyrevelferd, folkehelse, én helse, trygg mat, beredskap og miljø.

Tusen, tusen takk!