Fagaktuelt

Godkjenningsfritak for legemidler til dyr

Papirsøknader fases ut og utleveringslisten fjernes

Fra 1. juli 2021 skal alle søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr sendes elektronisk via Altinn. Dagens ordning med å søke på papir eller sende inn skannet søknad som vedlegg til epost avvikles.

Utleveringslisten fjernes fra 1. april 2021

Fra august 2020 har Legemiddelverket tilbudt en elektronisk løsning via Altinn for søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr. Tilbakemeldingene fra veterinærer som bruker ordningen er gode. Legemiddelverket har derfor besluttet at fra 1. juli 2021 skal alle søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr sendes elektronisk via Altinn.

Som ledd i denne omleggingen fjernes utleveringslisten fra 1. april 2021. Fra denne datoen må alle søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr sendes inn til Legemiddelverket for forhåndsvurdering. I praksis betyr det at apotekene ikke kan levere ut preparater som står på utleveringslisten.

Kort saksbehandlingstid for elektroniske søknader

Vi minner om at saksbehandlingstiden for søknader om godkjenningsfritak for legemidler til dyr er 3 dager ved bruk av elektroniske søknader (Altinn), mens søknader sendt på papir/epost er 14 virkedager

Ytterligere spørsmål kan rettes til fritak@legemiddelverket.no, eller ta kontakt på telefon 22 89 77 00.