Presidentens hjørne

Engasjementet i alle foreningsledd imponerer

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Veterinærforeningens tretten lokalforeninger utgjør et svært viktige ledd i vår organisasjon. Lokalforeningene samler medlemmer fra forskjellige sektorer til sosiale og faglige arrangementer. I utfordrende regionale situasjoner ser vi at lokalforeningene har et unikt bilde av hvordan realitetene er i området det gjelder.

Særforeningene representerer alle sektorer og gjenspeiler på den måten vårt veterinære samfunnsoppdrag. De fem særforeningene viser den viktige faglige kompetansen i foreningen og er en god støtte for sentralforeningen og sekretariatet i tillegg til sin rolle for medlemmene i faglige saker, spørsmål og etterutdanning.

Kontakten mellom administrasjonen i sekretariatet, lokalforeningene, særforeningene og øvrige tillitvalgte er helt avgjørende for at Veterinærforeningen skal fungere best mulig. Jevnlige møter mellom disse organisasjonsleddene gjør kommunikasjon, informasjon og samhandling lettere på alle plan.

Nylig er det avholdt møter mellom presidenten og lederne i særforeningene og lokalforeningene. Veterinærforeningens tidligere undersøkelser om hvordan pandemisituasjonen har påvirket medlemmene stemte godt med tilbakemeldingene i disse møtene. Heldigvis har veterinærer som yrkesgruppe klart seg godt. Det er vi svært glade for. Likevel har det vært og er det utfordrende å være veterinær under pandemien. Dette jobbes det kontinuerlig med i hele Veterinærforeningen.

Gleder seg: Tillitsvalgte i Veterinærforeningen, her representert ved leder Hilde Røssland og tidligere styremedlem Magnus Harjen i SVF under Veterinærdagene 2019, ser frem til nye kurs og sosiale samlinger. Foto: Den norske veterinærforening

Jeg er imponert over engasjementet hos lederne i lokalforeningene og særforeningene og deres styrer. Nye ideer til kurs, sosiale samlinger og spesielt samhandling mellom foreningene kommer stadig. Gledelig er det å se at lederne ønsker og legger til rette for at de sammen med administrasjonen kan skape flere møteplasser for styrene og lederne. På den måten kan de få inspirasjon og nye ideer fra hverandre til å jobbe enda bedre for medlemmene.

Den tydeligste og mest unisone tilbakemeldingen fra møtedeltagerne denne gangen var frustrasjonen over å måtte avlyse kurs og sosiale samlinger. Disse arrangementene er høydepunktene for både lokal- og særforeningene. Med stor oppslutning og aktiv deltagelse er dette en viktig møteplass for mange kolleger. Gode råd for hvordan vi kan opprettholde best mulig medlemskontakt under en utfordrende pandemi ble diskutert, og nye plattformer for møter mellom lederne i lokal- og særforeningene ble foreslått.

Jeg vil rette en stor takk til alle lokal- og særforeningsledere, styremedlemmer og andre som har tillitsvalgtroller i våre organisasjonsledd. Dere gjør en fantastisk jobb, med et tydelig engasjement som er helt avgjørende for vår forening.