Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Mosjon i drektigheten hos søye

I norsk sauehold har det vært vanlig å holde søyene innendørs gjennom mye av drektigheten. En del produsenter har også lagt opp rutiner for å kunne tilby søyene mosjon i innefôringsperioden, for eksempel ved tilgang på en luftegård. Flere av disse produsentene opplever at lufting av søyene har positiv effekt på både fødselsforløp og helse. Dette har Helsetjenesten for sau undersøkt nærmere, både ved hjelp av et feltforsøk og en spørreundersøkelse. Resultatene er oppsummert på våre nettsider. Følg lenken eller scan QR-koden for å lese mer:

https://www.animalia.no/no/Dyr/sauehelsenett/velferd2/mosjon-i-drektigheten---feltforsok-og-sporreundersokelse/

Ønsker du å bestille brosjyren “anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau”?

Helsetjenesten for sau har mottatt en del forespørsler om fysisk kopi av de nye parasittanbefalingene. Brosjyren sendes ut som del av neste nummer av Praksisnytt, og ellers har vi et begrenset opplag som kan bestilles via lenken eller QR koden nedenfor.

Pris:

Antall brosjyrer

Pris*

1-9

80,- per stk

10

600,- per 10 stk

*porto inkludert, eks. mva.

https://animalia.pameldingssystem.no/bestilling-helsetjenesten-for-sau