Fagaktuelt

Opprop med 1000 underskrifter overlevert Storting og regjering

Tirsdag 9. og onsdag 10. februar 2021 var viktige milepæler for Veterinærenes klimaaksjon. Da overleverte Ida Beate Løken, Rolf Bjerke Larssen og undertegnede oppropet via teams til Stortinget ved stortingspresident Trøen og leder av Stortingets Energi- og miljøkomité, Kjenseth, og regjeringen ved Klima- og miljøminister Rotevatn. Onsdag 18. mars gjorde Eystein Skjerve og undertegnede det samme til Landbruks- og matdepartementet ved statssekretær Skogan, med flere.

Nær 20 % av veterinærstanden og 10 % av dyrepleierstanden har signert aksjonen. Det gjorde inntrykk. Responsen har da også vært over all forventning og vi som har arbeidet med aksjonen er overveldet. Takk! Fortsett å signere! Vi står på videre frem mot Stortingsvalget!

Oppropet er først og fremst ment som et varsko til politikere, beslutningstakere og opinion om den alvorlige situasjonen vi er inne i og gi dem mot til å tørre å gå for tiltak som faktisk er nødvendige.

«Å kun signere er for enkelt», hevder kritiske røster - men vi mener det også forplikter den enkelte. Vi kan alle bidra. Nå ønsker vi også å øke bevisstheten om tematikken internt i våre profesjoner. Hva er utfordrende i våre virker og fagområder vi arbeider innenfor, og hva bør vi kunne gjøre noe med? Vi håper på mange gode diskusjoner – med dine kolleger, i særforeningene og her i tidsskriftet!

Frem mot Stortingsvalget vil vi først og fremst være aktive på FB-siden vår – her legger vi fortløpende ut oppslag, hilsener (kanskje nettopp du vil sende en hilsen eller appell?), artikler, rapporter og webinarer. Vår «oppropsmal» er gjort universell og kan nå brukes av flere fagprofesjoner via Besteforeldrenes klimaaksjon. Vi håper å få til en egen T-skjorte i vår. Før valget blir det forhåpentligvis også et stunt!

Nå har vi arbeidsgruppa stått på. Nå håper vi at nettopp du, blant over 1000, kan bidra til å spre ringer i vann – om vår tids viktigste sak!

Følg oss på https://vetklima.no og https://www.facebook.com/veterinarenesklimaaksjon

Nyhetsbrev: Ønsker du tilsendt nyhetsbrev – send e-post til info@vetklima.no og merk emnefeltet «Nyhetsbrev».

Thorbjørn Refsum
På vegne av Veterinærenes klimaaksjon