Yrke og organisasjon

Takk for hjelpen – gode kolleger!

Forskningsprosjektet NORVET skal undersøke arbeid, trivsel og psykisk helse hos veterinærer i Norge med spesielt fokus på mekanismer bak hjelpsøking og selvmordsatferd.

Datainnsamlingen til NORVET-prosjektet er nå avsluttet. Vi fikk svar fra nesten 75 % av alle veterinærer i Norge – en eksepsjonelt god svarprosent. Dette gir oss et robust datagrunnlag når vi skal gjennomføre analysene. Vi håper at undersøkelsen kan finne risikofaktorer og forebyggende faktorer som gir mulighet til å bedre veterinærers trivsel og helse.

På vegne av NORVET-prosjektet vil jeg takke Den norske veterinærforening, og herunder både Smådyrpraktiserende veterinærers forening, Akvaveterinærenes forening og DNV Oslo & Akershus, samt MSD Animal Health, som med sine økonomiske bidrag har muliggjort denne undersøkelsen.

Sist, men ikke minst, vil jeg rette en stor takk til alle kolleger som har bidratt til undersøkelsen – hvert eneste svar er viktig! Uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Helene Seljenes Dalum
Veterinær/stipendiat