Navn

Merkedager i juni

70 år

Lennart Johanson

5.6

Bjørn Gondrosen

17.6

60 år

Petter Rokstad

20.6

Bjørnar Werner Jakobsen

25.6

Suzana Akilah

27.6

Hanne Katrine Nilsen

27.6

50 år

Elin Anita Fadum

7.6

Gørill Hogseth

22.6

Kjetil Mathisen

27.6

Hanne Christine Øverli

30.6