Nyheter

Veterinærer i media

Innsamling til veterinær over all forventning

Overveldet: John Erik Meland åpnet Ålen Dyreklinikk i 2015 sammen med kona Ingri. De er overveldet over at så mange viste at de setter pris på klinikken med pengestøtte og rosende ord.

Foto: Guril Bergersen, Arbeidets Rett

Veterinær John Erik Meland er veldig glad for at så mange setter pris på at Ålen dyreklinikk finnes. Cicilie Blomsø Krobak startet innsamling for veterinæren sin da hun så at Ålen dyreklinikk fikk avslag på støtte fra Holtålen kommune i Trøndelag.

– Veterinær Meland stiller bestandig opp, skrev Krobak i innsamlingsaksjonen på Spleis, hvor pengene skulle gå til veterinæren som trengte nytt røntgenutstyr.

Ålen Dyreklinikk søkte Holtålen kommune om tilskudd fra fondet utvikling og bosetting pålydende 146 625 kroner. Beløpet skulle dekke deler av kostnaden ved innkjøp av nytt røntgenutstyr, som til sammen kostet 400 000 kroner. Politikerne avslo søknaden fra Ålen Dyreklinikk med bakgrunn i kriterier for fondet, og at røntgenutstyr kan anses som et produksjonsutstyr som kan skape presedens for andre søknader.

Nå er Spleisen avsluttet og veterinær John Erik Meland sier til Arbeidets Rett at han er kjempefornøyd over at så mange valgte å gi sitt bidrag. Til sammen var det 421 givere og beløpet som kom inn ble 138 450 kroner. Innsamlingsløsningen fra Sparebank1 tar en avgift etter hvor mye penger som kommer inn. I denne innsamlingen ble avgiften 8.999 kroner og det utbetalte beløpet til Meland ble 129 450 kroner.

Meland sier til Retten at han har hatt god hjelp av utstyret, som brukes flere ganger om dagen. Bakgrunnen for investeringen var at utstyret veterinæren hadde gikk i stykker og ikke kunne repareres på grunn av alder. I tillegg til å ha egen smådyrklinikk i Ålen er John Erik Meland med i stordyrvakta i Holtålen-Røros.

Kilde: Arbeidets Rett, 3. mai 2023

Avlivet 7500 verpehøner på mistanke

Mattilsynet ble lørdag 29. april varslet om økt dødelighet og redusert eggproduksjon i en verpehønebesetning på Jæren i Rogaland.

Guro Myhrene, veterinær og seksjonssjef for planter og dyr i Mattilsynet avdeling Sør-Rogaland, sa til Jærbladet at de på lørdag og søndag hadde mistanke om fugleinfluensa, og at den senere ble avkreftet. Det var en privatpraktiserende veterinær som varslet om endringene i besetningen.

Mattilsynet besøkte besetningen, som var i Time kommune, lørdag ettermiddag sammen med veterinæren. De tok prøver for både fugleinfluensa og newcastlesyke. Prøvene ble analysert på Veterinærinstituttet søndag morgen og ble klare senere på dagen.

Anlegget på Jæren ligger i et område med stor egg- og slakterkyllingproduksjon. Mattilsynet kjørte en fullskala beredskapsmobilisering. Næringen i området ble informert allerede lørdag kveld. På grunn av sterk mistanke om høy dødelighet, ble flokken avlivet søndag ettermiddag. Myhrene sier det var en stor lettelse for alle at det denne gangen ikke ble påvist verken fugleinfluensa eller newcastlesyke.

Kilde: Jærbladet, 3. mai 2023