Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Norsk landdyrhelse fortsatt i verdenstoppen

Rapport viser god dyrehelse.

Dyrehelserapporten 2022, lansert 27. april 2023 av Veterinærinstituttet, viser at landdyrehelsen i Norge fortsatt er blant en av verdens beste selv om det i 2022 ble rapportert flere mistanker om listeførte smittsomme sykdommer enn tidligere år.

Veterinærforeningen er svært glad for det gode arbeidet som legges ned i kontinuerlig overvåkning og forebygging som gjør at norsk landdyrhelse fortsatt er i verdenstoppen. — Jeg vil takke veterinærene som er helt sentrale i dette arbeidet. Flere mistanker om listeførte sykdommer i 2022 enn tidligere år, viser hvor viktig det er med tilgang på veterinærtjenester i hele landet, hele døgnet for å kunne opprettholde den gode dyrehelsen og beredskapen også i fremtiden, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

Den målrettede forebyggingen og overvåkningen, og den gode samhandlingen mellom husdyrnæringen, praktiserende veterinærer, myndigheter, forskningsinstitusjoner og forvaltningsstøtteinstitusjoner over flere år, har bidratt til å holde på den gode landdyrehelsen i Norge.

I rapporten er det et eget avsnitt om dyrevelferd under hvert dyreslag med Veterinærinstituttets innspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd. Veterinærforeningen stiller seg bak disse og mener dette er viktige innspill til regjeringens arbeid. Særlig mener Veterinærforeningen at sunn avl er avgjørende for god dyrevelferd på alle dyrearter og er spesielt opptatt av det blir økt vekt på sunn avl av rasehunder. Obligatorisk ID-merking er nødvendig for å arbeide målrettet med dette.

Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 27. april 2023

Ny generalsekretær i Veterinærforeningen tiltrer 1. august

Margrethe Brantsæter starter som generalsekretær i Veterinærforeningen i august.

Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag.

Margrethe Brantsæter begynner som generalsekretær 1. august og vil overta etter sittende generalsekretær Marie Modal.

Margrethe Brantsæter kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk Fjørfelag, en rolle hun har hatt siden 1. januar 2018. Der har hun opparbeidet seg relevant arbeidserfaring fra politisk påvirkningsarbeid, og med å lede en organisasjon som består av både ansatte og tillitsvalgte. Jobben med fjørfebønders rammebetingelser og å fremme deres interesser har likhetstrekk med arbeidet for å sikre veterinærers arbeidsvilkår.

– Helt siden jeg var veterinærstudent, har jeg tenkt på Veterinærforeningen som en aktuell arbeidsgiver «en vakker dag». At jeg nå skal inn i rollen som generalsekretær ser jeg på med ærefrykt. Jeg er imponert over posisjonen Veterinærforeningen har opparbeidet seg i det politiske landskapet og jeg har stor respekt for den jobben som er lagt ned før meg, både av ansatte og tillitsvalgte. Det er ingen tvil om at det er «store sko» som skal fylles og at det er mange oppgaver som skal tas fatt på, men fra 1. august er jeg klar til å gjøre mitt beste! Jeg gleder meg til å få jobbe med et så kompetent og engasjert sekretariat, sier Brantsæter.

Hun ble uteksaminert fra Veterinærhøgskolen i 2013 og har en doktorgrad i dyrevelferd. I tillegg har hun tatt lederutviklingsprogrammet Solstrand Accelerate og kurs i coachende kommunikasjon.

Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 31. mars 2023