Nytt fra foreningen

Hva skjedde? 1/2020

Vaktsaken og kommuneproposisjonen 2019: Denne artikkelen oppsummerer de viktigste hendelsene og det som ble gjort fra Veterinærforeningens side for å hindre gje…

Marie Modal, Ellef Blakstad