Nytt fra foreningen

Hva skjedde? 1/2020

Nytt fra foreningen Vaktsaken og kommuneproposisjonen 2019: Hva skjedde? Denne artikkelen oppsummerer de viktigste hendelsene og det som ble gjort fra Veterinær…

Marie Modal, Ellef Blakstad