Leder

Målet er mer verdi til våre medlemmer

Marie Modal

Generalsekretær Den norske veterinærforening

Like før sommerferien i 2020 sendte Veterinærforeningen ut en omfattende spørreundersøkelse til alle medlemmer. Undersøkelsen er et ledd i et større prosjektarbeid for å få konkret kunnskap om medlemmene og deres ønsker. Denne kunnskapen skal ligge til grunn når vi skal prioritere våre ressurser og tilbud. I dette arbeidet har vi fått hjelp av konsulentfirmaet Varde Hartmark som har et 30-talls ansatte innen organisasjons- og strategiutvikling.

Svært mange av dere som fikk undersøkelsen tilsendt har svart på den. Tusen takk til dere alle. Vi vet at dere mottar mange ulike undersøkelser og er derfor veldig glad for at dere prioriterer å svare på det vi sender ut.

Et viktig mantra for alle som lever av å yte service er å sette kunden i sentrum. Misfornøyde kunder/medlemmer ytrer seg oftere negativt og mer høylytt enn de som er tilfredse. Slik kan det skapes negative krefter som bidrar til å svekke vår posisjon, når det vi trenger er ambassadører for det vi står for og som heier på vårt fellesskap.

Derfor har vi spurt om hva som er viktig for dere og hvordan dere syns vi leverer på det dere ønsker. Vi spurte også om hva dere vil ha mer av og hva dere tenker rundt våre synspunkter og egne bidrag til organisasjonen. Vi har gjennom undersøkelsen fått verdifull innsikt i medlemmenes vurderinger og hva som driver deres valg.

For sekretariatet har den viktigste jobben i prosjektet allerede startet. Det handler om å «oversette» tilbakemeldingene fra dere til en god plan for videre drift av Veterinærforeningen. En plan for hvordan vi skal rigge oss som organisasjon for å levere det dere trenger og vil ha, nå og i fremtiden. I kjølvannet av planen kommer tøffe prioriteringer av våre tilgjengelige ressurser for å bruke din kontingent på en måte som du er mest fornøyd med.

I denne utgaven av Norsk veterinærtidsskrift kan dere lese en artikkel som oppsummerer noen av funnene i undersøkelsen. Vi mener det er viktig å dele funnene nettopp for å vise hva vi tar utgangspunkt i.

Fra tidligere har vi mange års evalueringer av kursene vi tilbyr, og vi har ulike enkeltstående undersøkelser og spørsmål vi har bedt om svar på. Dette har vi brukt til spissing av tilbud og grunnlag for forhandlinger med andre parter. En stadig større medlemsmasse og mer omfattende innhenting av informasjon om hva dere forventer og ønsker av oss vil gjøre Veterinærforeningen til en sterkere og bedre profesjonsforening.

Vårt mål er å synliggjøre bedre den jobben vi gjør som veterinærenes fagforening og at våre medlemmer skal oppleve en økt verdi av medlem-skapet. Når du svarer på undersøkelser vi sender ut, gir du et verdifullt bidrag til at vi sammen kan lykkes og nå målene.