Fagaktuelt
Veterinærdagene 2021:

Fyller et kontaktbehov mange veterinærer har

– Aller viktigst med årets Veterinærdager er å være sammen igjen med kolleger, enten det nå blir fysisk eller kun digitalt møte, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

Tekst:
Steinar Tessem

Kontakt: – Bli med! Det aller viktigste er at du deltar, enten det nå blir fysisk eller digitalt, sier Torill Moseng om årets Veterinærdager. Her fra representantskapsmøtet i 2020. Foto: Frauke Becher

Koronaen stiller oss overfor spesielle utfordringer, understreker Moseng. Derfor mener hun det har stor verdi å se, lytte og ha veterinærfamilien rundt seg. Kontaktbehovet mange opplever nå gjør det ekstra aktuelt å delta i år. Siden det er lagt til rette for digital deltagelse, vil de fleste få anledning til å være med, på hele eller deler av programmet.

Faglig oppdatering er kjernen på Veterinærdagene. Årets seksjoner innen akvamedisin, produksjonsdyr/veterinær samfunnsmedisin, hest og smådyr har alle aktuelle temaer tilpasset dagens spesielle situasjon.

Mulighetene til å snakke fag sammen, drøfte spørsmål knyttet til det å være ansatt, næringsdrivende eller arbeidsgiver, og det å møte kjente og nye kolleger, kjennetegner Veterinærdagene, og gir rom for å bearbeide nye og uvante situasjoner.

– Klare retningslinjer for hvordan en ekstremsituasjon, slik som pandemien vi nå opplever skal håndteres, er en del av veterinærenes lønns- og arbeidsvilkår, sier Moseng.

Hun er tydelig på at hver enkelt selv må avgjøre hva som er riktigst å gjøre i den situasjonen vi er i når det gjelder digital eller fysisk deltagelse.

Veterinærdagene som møteplass er et resultat av at veterinærene ønsker å delta og at leverandører og samarbeidspartnere støtter aktivt opp om arrangementet.

– Sponsorene er med å gjøre dette mulig. En stor takk går til fagavdelingen vår som sammen med særforeningene har jobbet for å få dette til, avslutter Torill Moseng.

Usikkerhet rundt smittesituasjonen, gjør at Veterinærdagene 27.–28. mai er planlagt med både fysisk og digital deltagelse. Arrangementet blir om nødvendig heldigitalt.