Leder

Gir veterinærkolleger verktøy til utvikling og ledelse

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Anne-Barbro Warhuus Vatle har flere tiårs erfaring som privatpraktiserende veterinær, inspektør og leder i Mattilsynet, lederutvikler og veileder. I denne og kommende utgaver deler hun sin kunnskap og klokskap. Artikkelserien LederSkapet er skrevet for alle som ønsker å videreutvikle seg og å bli en bedre leder av seg selv eller andre.

Ledelse er noe alle driver med, og blir utsatt for, hele tiden. Hva er egentlig ledelse? Definisjonene er mange. De aller fleste handler om sosial innflytelse og måloppnåelse. Slike definisjoner kan få det til å virke som ansvaret ledere har er enkelt. Slik er det ikke. God ledelse er både kunst og vitenskap, og derfor svært sammensatt.

Forståelsen av at ledelse er mangfoldig kommer tydelig frem i den første artikkelen av Warhuus Vatle. Etter noen år som leder erkjente hun at det trengtes mer enn veterinærfag for å utøve kompetent lederskap. Utdanningen til veileder (coach) og egne studier ga henne en plattform å arbeide ut fra. Grunnsynet er at hvert menneske er et unikt, kreativt og ressurssterkt individ.

«Målet med artikkelserien er å bidra til økt selvinnsikt slik at du blir det mennesket, den veterinæren, kollegaen eller lederen du vil være», skriver Warhuus Vatle. Hennes ønske er at du skal bli enda tryggere i rollene dine og i deg selv.

Veien mot å bli en stadig bedre utgave av deg selv handler ifølge Warhuus Vatle om å fornye seg. Det betinger at du er mentalt åpen for nye ideer og perspektiver. Da er det viktig å være klar over ulike måter å tenke på, og hvordan du kan påvirke din egen tenkning. Hva som kjennetegner vertikal tenkning og lateral tenkning er gunstig å vite. Kanskje er det spesielt nyttig å kunne tenke fleksibelt nå som koronaviruset har endret våre hverdagsrutiner, skriver forfatteren.

LederSkapet vil i hver utgave fremover inneholde artikler med nye verktøy fra det samme fagområdet. Artikkelserien, som bygger på anerkjente vitenskapelige metoder, er her omgjort til praktiske og nyttige verktøy.

Kunnskapen og erfaringen som Anne-Barbro Warhuus Vatle har tilegnet seg gjennom et langt og variert yrkesliv er det nå mulig å ta del i og bruke i eget liv. Det er all grunn til å la seg inspirere og utfordre av verktøyskapet om ledelse som hun har bygd opp.