Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Hvordan går det med deg? Et enkelt spørsmål kan bety så mye. Pandemien rammer bredt i alle aspektene av hverdagen vår, og det gjør godt når noen bryr seg om hvordan vi har det og viser omsorg. Den generelle psykiske helsen og bevisstgjøringen rundt utfordringene i yrket vårt har vi som veterinærstand blitt gode til å rette søkelyset mot. Veterinærers fysiske helse og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i praksis er likevel viktig å huske. Over halvparten av dagens veterinærer er kvinner. Derfor er det naturlig, men ingen selvfølge slik mange av oss har erfart, at god informasjon om HMS for den gravide og ammende er tilgjengelig.

Gravid: Ine Sund tar hånd om hunden Ivrig. Foto: Merete Stjern Nesheim

Særforeningene SVF, PVF, AVF og HVF har i et samarbeidsprosjekt utarbeidet nye ressurssider om hvilke rettigheter, plikter og risikofaktorer som gjelder gravide og ammende. Informasjonen vil bli publisert i vår facebook-kampanje om temaet nå i mars, og den ligger ute på vetnett.no. Vi er stolte av disse sidene, og håper du som arbeidsgiver og arbeidstaker vil få god nytte av dem.

I fjor så vi oss nødt til å utsette gratiskursene våre, så i år satser vi alt på å få gjennomført disse. Første kurs er i juni. Da tar vi opp problemstillinger omkring brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS). Vi håper du vil delta! Til høsten arrangerer vi et kurs om forgiftninger hos hund og katt. Nærmere informasjon kommer. Planlegging og ferdigstillelse av SVF sitt høstkurs i urologi er også godt i gang og oppdatert informasjon publiseres fortløpende. Vi har fått med noen fantastiske forelesere, og vi krysser fingrene for at det blir mulig for dem å stille.

SVF tar opp alle saker som berører deg som smådyrveterinær. Foto: Shutterstock

Ellers jobber vi i SVF jevnt og trutt med alle mulige saker og problemstillinger som berører deg som smådyrveterinær. Har du noe du gjerne skulle hatt hjelp med eller satt søkelys på, vil vi gjerne høre fra deg. Og har du tips eller ønsker for fagstoff publisert i NVT tar vi imot alle innspill.

Hilsen oss i SVF

Send dine tips og tekster til Aina Holand
ainaholand@hotmail.com