Leder

Stø kurs videre

Bjørnar W. Jakobsen

President Den norske veterinærforening

Veterinærforeningens flotte og medievante president har fått den viktige jobben som administrerende direktør på Veterinærinstituttet. Hun etterlater seg et stort rom å fylle.

Undertegnede har tatt på seg presidenthatten frem til representantskapet 2022 og går til jobben med stor ydmykhet og ærbødighet i forhold til presidentvervet. Det er et stort ansvar å skulle være veterinærenes fremste tillitsvalgte og talsmann, og å skulle representere veterinærstanden på en god måte i møtet med både politikere og folk flest.

Heldigvis har jeg med meg et flott sentralstyre med svært kloke og kompetente hoder for å ivareta veterinærenes interesser på alle områder. Vi har også dyktige, fremsynte og handlekraftige tillitsvalgte i særforeningene, forhandlingsutvalgene og lokalforeningene som hver dag er med å dra lasset. Og sist, men ikke minst - vi har et gjennomført profesjonelt sekretariat som tar de aller fleste og tyngste oppgavene på strak arm. Jeg har allerede i løpet av de få ukene jeg har vært president rukket å bli imponert over hvordan sekretariatet sømløst omstiller seg med hensyn til å dekke behovene fra den ene presidenten til den andre. Dette er god norsk administrasjon på sitt beste og langt fra new public management på sitt verste.

Kursen og målene fram mot neste representantskap ligger fast. Arbeidet med å gjøre Veterinær-foreningen stadig mer synlig – både for medlemmer, interessenter, samarbeidspartnere og politikere – er viktigere enn noen gang. Det samme er de tre hovedfokusområdene om fagforeningsarbeid, veterinærdekning/-vakt og bærekraft.

Det systematiske arbeidet med veterinærlønninger bærer frukter. Det er langt igjen til vi er på riktig nivå, men det er allikevel gledelig å lese forhandlingsavdelingens siste statistikker over lønningene i klinikksektor. Logg deg inn på vetnett.no og se. Det går riktig vei. Her skal vi stå på beinhardt videre.

Når det gjelder veterinærvakt, har vi alle gjennom media kunnet følge med på dramatikken flere steder i landet hvor veterinærmangelen har vært akutt. Situasjonen er et symptom på en strukturell og lenge varslet krise innenfor veterinærdekning og -vakt. Rammevilkårene må nå rett og slett på plass og Veterinærforeningens forslag til tiltak må effektueres.

Vi vil også arbeide videre med én helse, beredskap, akva og dyrevelferd – inkludert bevilgningene til Mattilsynet – innenfor rammen av bærekraftbegrepet. Det er avgjørende at myndigheter, politikerne og «mannen i gata» forstår at de veterinære områdene er en helt essensiell del av en fremtidig utvikling mot et mer bærekraftig samfunn for både folk og dyr. Det er vår oppgave å forklare sammenhengene her.

Jeg gleder meg til å ta fatt på min presidentgjerning og videreføre arbeidet for og sammen med dere.