Leder

Planter og medisiner kan helbrede og forgifte

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Kjemiske forbindelser som forekommer naturlig i planteriket, kan forårsake sykdom og død hos både dyr og mennesker. Disse forbindelsene kan imidlertid også være utgangspunktet for utvikling og fremstilling av viktige legemidler. En og samme plante kan bidra til smertelindring og forårsake død. Dette dokumenterer forfatterne av fagartikkelen «Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp septentrionale) til skade og gagn» i denne utgaven.

Husdyrforgiftning forårsaket av tyrihjelm forekom i eldre tider gjerne årlig. I dag skjer det kun sporadisk, gjerne ved varme og tørre somre, slik som her til lands i 2018, da flere beitedyr enn vanlig ble forgiftet.

Knappheten på beitevekster for tre år siden gjorde at beitedyr kom til å spise giftplanter de vanligvis skyr. Konsekvensen var et uvanlig høyt antall forgiftninger utløst av tyrihjelm, blant annet flere fatale forgiftninger av storfe. Denne sommeren døde også flere islandshester på et beite hvor tyrihjelm vokste i rikelig monn. Tyrihjelmforgiftning ble mistenkt som mulig dødsårsak uten at dette ble bekreftet.

Historien om den folkelige bruken av tyrihjelm i tidligere tider til fôr, mot utøy og som smertelindring byr på utfordringer for tanken. Konklusjonen er likevel at det bak bruken som insektmiddel mot lus og smertestillende middel for ømme føtter ligger klart fysiologisk rasjonale.

Fagartikkelen viser hvor viktig det er å opprettholde og utvikle kunnskap om giftige planter og planteforgiftninger. Denne kunnskapen bør inngå i alle skolebarns pensum og være en del av samfunnets beredskap.

Selenforgiftningen, omtalt i denne utgaven, hos kalver i en ammekubesetning i Østfold sist vinter skyldtes en misforståelse mellom bonde og veterinær. Fem av åtte nyfødte kalver døde eller ble avlivet etter å ha blitt injisert med et preparat som inneholder selen og vitamin E. På grunn av liten margin mellom anbefalt dosering og forgiftning må slik behandling utføres med aktsomhet.

Når hendelser av denne typen inntreffer, er det riktig med åpenhet om hva som har skjedd slik at både de direkte involverte og andre kan lære av dette.