Kurs og møter

Årsmøter i Veterinærforeningens særforeninger 2021

Innkalling til årsmøtet i Akvaveterinærenes forening

Det innkalles til årsmøte i Akvaveterinærenes forening, onsdag 27. oktober 2021 på Quality Airport Hotell, Gardermoen

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2020

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2022

 5. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til DNVs sekretariat senest 27. september 2021. Medlemmer i valgkomiteen er Bjørn Gillund, telefon: 91 38 67 98 eller e-post: bjorn.gillund@sinkaberg-hansen.no, og Jostein Mulder Pettersen: pettersenjostein@hotmail.com

Innkalling til årsmøtet i Hestepraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Heste-praktiserende veterinærers forening, fredag 19. november 2021 på Clarion Hotell & Congress, Gardermoen

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2020

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2022

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest 19. oktober 2021.

Medlemmer i valgkomiteen er Svein Bakke, tlf. 90 18 40 10, epost: sbakke@online.no Lars Stokke, tlf. 41 57 29 29, e-post: lars.stokke@ntebb.no og Ingunn Risnes Hellings, tlf. 99 70 14 01, Epost: ingunn.risnes.hellings@nmbu.no

Innkalling til årsmøtet i Produksjonsdyrveterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Produksjonsdyrveterinærers forening, torsdag 21. oktober 2021 på Clarion Ernst Hotell, Kristiansand.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2020

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2022

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 21. september 2021. Medlemmer i valgkomiteen er Trond Erik Østebø (leder), Tlf. 90 61 68 57, e-post: trond.erik@online.no Britt Helene Villand Lindheim og Line Bredli-Kraemer

Innkalling til årsmøtet i Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, torsdag 4. november 2021 på Clarion Hotell & Congress, Oslo Airport, Gardermoen.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2020

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2022

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 6. oktober 2021. Medlemmer i valgkomiteen er Vigdis Rædergård (leder), Tlf. 92 85 06 20, e-post: vigdis.raedergard@anicura.no, Emma Wright og Øystein Klemp

Innkalling til årsmøtet i Forening for veterinær samfunnsmedisin

Det innkalles til årsmøte i Forening for veterinær samfunnsmedisin, torsdag 25. november 2021, på Comfort Hotell Runway, Gardermoen.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2020

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2022

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest 25. oktober 2020. Medlemmer i valgkomiteen er Guro Myhrene, e-post: guro.myhrene@mattilsynet.no og Ole Alvseike, e-post: ole.alvseike@animalia.no