Nyheter

Veterinærer i media

Offisiell åpning av Veterinærbygningen i Ås

Dronning Sonja var til stede da den nye Veterinærbygningen på Campus Ås ble offisielt åpnet onsdag 1. september 2021.

Vertskap for Dronningens besøk var administrerende direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg, rektor Curt Rice, NMBU, administrerende direktør Jorun Jarp, Veterinærinstituttet og studenttingsleder Ina Maria Finnerud.

I Ås ligger nå et av Europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin, forskning og diagnostikk. Prislappen er ni milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Veterinær festdag: Dronning Sonja ønskes velkommen til Ås av rektor Curt Rice ved NMBU og barn fra Åkebakke barnehage.

Foto: Håkon Sparre, NMBU

– Vi har fått et fantastisk bygg som kommer til å løfte det faglige arbeidet og beredskapen i Norge mot sykdom og smittefarer som berører dyr, fisk og mennesker. Vi er dyrenes og fiskenes svar på Folkehelseinstituttet, sa Jorun Jarp, fungerende administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Dekan for NMBU Veterinærhøgskolen, Anne Storset, var like begeistret.

– Vi hadde vokst ut av lokalene på Adamstuen. 90 veterinærstudenter og 30 dyrepleierstudenter har nå fått tidsriktige lokaler, sa hun.

Dronning Sonja overvar taler, nøkkeloverrekkelse og kulturinnslag fra studentkorene ved NMBU. Deretter fikk hun en omvisning i byggene og en orientering om instituttets ansvar for å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker.

Kilder: Aftenposten 1. og 2. september 2021, Statsforvalteren i Oslo og Viken, presseprogram, 30. august 2021

Kattehold kartlegges

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvilken risiko hold av katt i Norge utgjør for truede arter av fugl, amfibier og reptiler, og om det er god dyrevelferd å la katter løpe fritt. Prosjektgruppen består av eksperter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norsk institutt for naturforskning.

Bakgrunnen for undersøkelsen er blant annet en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening fra 2018, som konkluderte med at om lag syv millioner småfugl blir drept av katter i Norge hvert år.

Kilde: Klikk.no, 18. august 2021

Foreslår medisinutdanning på Ås

Stortingskandidat Erik Hexeberg for Helsepartiet vil gjerne legge en ny og moderne medisinutdanning til NMBU. Hexeberg, som er lege dr. med, og spesialist i indremedisin, mener det er gunstig å få en slik utdanning utenfor Oslo.

Han mener det er lagt et godt grunnlag for dette siden veterinærstudiet nå er på Ås og at dette kan gi et fruktbart samarbeid.

Kilde: Ås Avis Pluss, 13. september 2021