Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Veterinærdekning og -vakt er i en kritisk fase

Dyrevelferd og veterinærdekning: Etter høstens valg ser Veterinærforeningen frem til nye løsninger for dyrevelferd og tilgang til veterinærer over hele landet.

Foto: Steinar Tessem

Veterinærforeningen har lenge jobbet hardt for å synliggjøre de økende problemene med å rekruttere veterinærer til blandet praksis og vaktdeltakelse i hele landet.

Etter flere møter med politikere og forvaltning før sommeren, er Veterinærforeningen svært glad for at en samlet gruppe av statsforvaltere har tatt til orde for at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av de kommunale veterinærordningene.

Veterinærforeningen har mye innsikt og kunnskap om problemene, og har de siste to årene kartlagt veterinærvaktdeltakelsen i kommunene over hele landet.

I møter med politikere på Stortinget er det orientert om situasjonen når det gjelder veterinærdekning og -vakt og forslag til forbedringer er presentert.

Gjennom Akademikerne arbeider Veterinærforeningen for å belyse situasjonen og sørge for bedre arbeidsforhold for næringsdrivende veterinærer.

I møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er økt skyssrefusjon drøftet, noe som har ført til en betydelig økning de siste årene.

Veterinærforeningen besøker medlemmer i kommuner som trenger bistand og bidrar til å finne gode løsninger. Dette medfører ofte at kommunene setter av ytterligere midler til veterinærdekning. Medlemmer blir oppfordret til å kontakte oss direkte dersom det oppstår utfordringer i de enkelte vaktdistrikter, og å foreslå løsninger.

Kommuner som legger ut stillingsannonser hos Veterinærforeningen, har vi gjerne kontakt mede. Eksempler på dette er Grane, Hattfjelldal, Steigen og Gausdal.

For å sikre og bedre tilgangen på produksjonsdyrveterinærer, har Veterinærforeningen og Veterinærforeningens studentforening fått gjennomslag for at også veterinærstudenter i utlandet skal få praktisere på midlertidig lisens.

Veterinærforeningen prioriterer arbeidet for å bedre vilkårene for veterinærer i praksis og på vakt. Dette gjøres i møter med forvaltning, politikere og presse. Vi har omtalt dagens situasjon som en varslet krise og vi ønsker å bidra til å finne gode og varige løsninger.

2. september 2021

Bjørnar W. Jakobsen overtar som president

Ny president: Bjørnar W. Jakobsen er fung-
erende president fra 1. september i år og frem til representant-
skapsmøtet neste år.

Foto: Veterinærforeningen

I forbindelse med at Torill Moseng har takket ja til stillingen som ny administrerende direktør for Veterinærinstituttet og dermed fratrer som president i Veterinærforeningen, vil visepresident Bjørnar W. Jakobsen tiltre som konstituert president fra 1. september i år og frem til representantskapsmøtet i november 2022.

Sentralstyret er glade for at Bjørnar W. Jakobsen har takket ja til vervet som konstituert president frem til representantskapsmøtet høsten 2022.

Sekretariatet ser frem til konstruktivt samarbeid med Jakobsen om drift av foreningen det kommende året.

1. september 2021

 

 

Dyrenes helse og velferd må på dagsordenen

Veterinærforeningen gratulerer valgets vinnere og er glade for at både Ap, Sp og SV allerede har lovt å prioritere Mattilsynet. Vi ser også fram til nye, spenstige forslag og ordninger for å sikre dyrevelferd og bøndenes tilgang til veterinærer alle dager i hele landet.

– Vi gleder oss til å møte og snakke med den nye politisk ledelsen i departementene, sier konstituert president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen.

14. september 2021