Nyheter

Veterinærer i media

Prekær veterinærmangel

Veterinær Håvard Kambo undersøkjer eit lite lam som har knekt foten sin. Bonde Jan Hustoft held lammet.

Foto: Grethe Hopland Ravn/Grannar

Veke-tralten til veterinærane Marie Myklatun Krosness (34) og Håvard Kambo (49) i Etne, Sunnhordland i Vestland fylke, er vakt annakvar helg og annakvart døger. Med éin veterinær i manko, blir det slik.

Heldigvis for både dei og vesle «Lambi» er snart tredje veterinær på plass. Men i fleire kommunar blir det no ropa varsku.

Det vesle lammet er ikkje mange vekene, men har likevel fått kjenna på livets realitetar. Ein knekt fot er resultatet, og no ventar nokre veker med gips på den vesle ulldotten. Då er det godt å få komma til veterinærkontoret i Etne, for å få hjelp.

Med gipsen godt plassert rundt foten, er det heim igjen til flokken for å venta på betre tider.

Betre tider ventar veterinærane og på. I Etne er det tre veterinærar som samarbeider om dagpraksisen, men ei av veterinærane har sidan 1. april vore i fødselspermisjon. Ny veterinær er først på plass i slutten av mai.

- For oss er mars, april og mai den travlaste tida på året. Og med to-deling av vakta, betyr det at me er på vakt annakvar natt og annakvar helg, seier Marie Myklatun Krosness.

Det er næringsgrunnlag for tre veterinærar i Etne. Noko som gir tredelt vakt.

Mens Etne går mot ei normalisering igjen i slutten av mai, slit Vindafjord med mangel på veterinærar.

Anne Cecilie Berentsen som har vore veterinær i Vindafjord i mange år, seier dei har grunnlag nok til fire veterinærar i kommunen. Per i dag har dei 2,5 og det gjer det svært travelt for dei tre veterinærane som deler på jobben.

Kilde: Grannar Pluss, 9. mai 2022

Her vil nesten ingen menn studere

Årets søkertall viser at nesten bare kvinner vil bli veterinær, lege og psykolog, skriver Khrono. Tallene for 2022 viser at kun 7,8 prosent av søkerne til veterinærstudiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet var menn. Det var 521 kvinnelige søkere og 40 menn.

Det er NRK som omtaler den høye kjønnsubalansen til en rekke studier. 14 av 62 utdanningsområder har mindre enn 20 prosent menn, skrev Khrono 8. mars i år. Fagsammenslutningen Akademikerne reagerer på ubalansen og ønsker en kvoteringsordning.

I dag gis det kjønnspoeng på 123 ulike studier. 113 studieområder gir kjønnspoeng til kvinner og på 10 studier kan menn bli kvotert inn med ekstra poeng.

Likevel viser de første søkertallene for 2022 at det fortsatt er store forskjeller. Dekan ved Veterinær-høgskolen, Anne Storset, sier det er et stort problem at den norske skolen er laget av kvinner for jenter. Hun sier til NRK at utviklingen norske høgskoler og universiteter opplever er en trend i hele Vesten. Storset mener årsakene er flere.

En viktig grunn er at menn taper konkurransen om studieplasser på grunn av høyt karaktersnitt og konkurranse om plassene.

Kilde: Khrono, 30. april 2022