Leder

Ønsker nye studenter velkommen!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Velkommen i veterinærfamilien nye studenter! Dere har vært eksepsjonelt dyktige skoleelever og dere har valgt en utdanning som gir bred biologisk bakgrunn og mange muligheter i yrkeslivet.

Veterinærutdanningen og studentene er en sentral del av Veterinærforeningens virke nedfelt i formålsparagrafen vår. Studentforeningen er et eget organ i Veterinærforeningen. Lederen for studentene er observatør i Sentralstyret

Vi gleder oss til å treffe dere, og følge dere gjennom studiet og etter hvert i yrkeslivet. Veterinærforeningen er aktiv gjennom Akademikerne med å påvirke studentopptak, økonomi i utdanning og forskning og studiefinansiering.

Samfunnsutviklingen går raskt innenfor våre fagområder. Våre roller endres og nye muligheter åpnes. Dyrevelferd, forvaltning, industri og ikke minst beredskap roper på vår kompetanse. Forskning og utvikling innen alle veterinærmedisinske områder går hurtig.

Jevnlig faglig oppdatering er avgjørende for faglige ferdigheter og kunnskap. Det er også et krav etter dyrehelsepersonellovens § 23 om forsvarlig virksomhet. I Norge er det ikke krav om et minimum antall etterutdanningstimer for å opprettholde autorisasjonen som veterinær. Veterinærforeningen anbefaler 35 etterutdanningstimer/år. Dette tilsvarer krav til etterutdanning i for eksempel England. Nylig etablerte vi «Karriereplattformen» hvor ferdigheter og etterutdanning enkelt kan oppdateres.

Høsten er tid for etterutdanningskurs og årsmøter i særforeningene og i år er det mange interessante fagkurs – og som alltid, nettverk og sosialt samvær gir viktig påfyll!

Den norske spesialistordningen har skutt fart innenfor smådyrsykdommer (hund og katt) spesielt, og interessen er økende på andre områder. Kurstilbudene er også omfattende utenfor Veterinærforeningen, og mulighetene for å ta CERT, master- og «diplomate»- utdanninger i veterinærmedisin er mange.

I Hadelandsplattformen, Sentralstyrets strategiplan, er behovet for veterinærer som ledere fremhevet for å sikre faglig tyngde i bedriftenes strategi og for å styrke vår identitet i samfunnet. Foreningen arbeider derfor aktivt med å få på plass en desentralisert masterutdanning i ledelse ved Handelshøgskolen på Ås, og dyktige medarbeidere i sekretariatet; Ellef Blakstad, Camilla Larsen og Christian Tengs har allerede kommet langt med planleggingen. Går alt etter planen, kan dette være en mulighet allerede fra høsten 2024.

Vi gleder oss over at Veterinærinstituttets styre har fått en veterinær som styreleder; Øyvind Fylling-Jensen, og er spente på hva den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren Sandra Borch (Sp) kan bidra med for veterinærmedisinen.

Jeg gleder meg til å møte dere nye studenter i tiden som kommer og så mange kollegaer som mulig på høstens møter og kurs.

God høst alle sammen!