Navn

Nye medlemmer

Laurence Anthony Barton

Mari Kjetlien Brennhaug

Ida-Natasha Eriksen

Liv Greve-Isdahl

Anne Martine Høiby

Omer-Elfaroug Ismail

Kari Lillesund

Hanne Paulsen

Felicia Pettersen