Kurs og møter

Kurser

02-sep

RÖNTGENTEKNIK AVANCERAD

Stockholm

02-sep

SÅRVÅRD - BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Göteborg

15-sep

ANESTESIOLOGI DJURVÅRDARE NIVÅ 3 MED CERTIFIERING -

PAKET Online

16-sep

HÄLTA & ORTOPEDISKA SJUKDOMAR HOS HUND & KATT

Stockholm

16-sep

DATORTOMOGRAFI SKALLE, ORTOPEDI, THORAX, ABDOMEN

Stockholm

21-sep

AKUT BUKKIRURGI

Uppsala

12-okt

SYSTEMATISK EKG DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

Online

21-okt

ULTRALJUD SMÅDJUR, GRUNDLÄGGANDE BUK

Uppsala

09-nov

HJÄRTSJUKDOM HUND & KATT

Online

11-nov

BILDDIAGNOSTIK SKELETT HUND & KATT

Online

16-nov

AVANCERAD MJUKDELSKIRURGI

Uppsala

24-nov

ONKOLOGISK DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

Uppsala