Navn

Merkedager i september

75 år

Dorthe Madsdatter Gaustad

1.9

Tor K. Bakken

7.9

Anders Prestegarden

20.9

Harald Os

21.9

70 år

Astrid Indrebø

7.9

Kari Haug-Warberg

21.9

Geir Wemmestad-Haaland

26.9

Peder Rekdal

27.9

Øystein Lello

30.9

60 år

Torkjel Bruheim

8.9

Hilde Elin Bjerke

17.9

Gustav Folkestad

18.9

Lise Westergren

21.9

50 år

Merete Forseth

7.9

Idunn Langbakk

12.9

Roy Tomas Leirvik

17.9

Berit Sørebø

28.9