Minneord

Knut Truls Gysler

Vår gode venn og kollega, Knut Truls Gysler, døde brått den 25. juni 2023, noen få dager etter han fylte 84 år (f. 21.06.39). Hjertet maktet ikke mer.

Knut ble født i Sør-Odal og vokste opp på Frogner i Oslo. Etter obligatoriske skoleår, med gode resultater, søkte han og fikk tildelt studieplass ved Norges veterinærhøgskole. Vi var tjue forventningsfulle, mannlige studenter som stilte til immatrikulering i september 1960. Knut gjorde seg fort bemerket. Rødhåret og blid, kunnskapsrik og sosial. Det er grunn til å nevne at vi var tjue gutter på kullet. Ingen jenter! I dag er studenttallet seks- til åtte-doblet, og åtti prosent er jenter.

Etter seks års studium var vi klare for praksis som veterinærer/dyrleger ute i Distrikts-Norge. Knut dro fra Frogner til Finnmark. Modig! Sjef for den offentlige kjøttkontrollen på reinslakteriet i Kautokeino. Knut fulgte lovens paragrafer og ble upopulær hos reineierne. Integriteten i første rekke, mente den unge veterinæren.

Etter snaue tre år gikk turen tilbake til hovedstaden. Han ble etter hvert sjef for veterinæravdelingen i en av Nordens største legemiddelfirma. Herfra formidlet han ny kunnskap til kolleger rundt om det ganske land. Han la stor flid i sitt arbeide, noe som kom kollegene til gode.

Han ønsket flere utfordringer. Med permisjon dro han til Libanon og var sjef for UNIFILs Hygienekompani. I 2003 var han utsending fra Den Norske Cubaforening, «Vinterbrigaden», der han jobbet som gårdsarbeider i en appelsinfarm. Han vaksinerte barn i Nigeria mot polio som del av et Rotaryprosjekt.

Fra 1999 ble han ansatt i VESO (Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS). Her organiserte han kontrollen med småhvalfangsten langs kysten. Vår hvalfangst var et delikat, politisk tema, også internasjonalt. Med sin grundighet og ryddige arbeidsform skapte han ro om saken.

Han ble utnevnt til æresmedlem i Oslo Dyrlægeselskap. En uredd og grundig fagmann og en god venn har takket for seg. Han vil vi aldri glemme!

På vegne av kolleger og venner

Gudbrand Bakken