Fagaktuelt
Internasjonalt fagseminar:

Viktigste møteplass for alle veterinærstudenter

Hvert år i mars arrangerer Veterinærforeningens studentforening (DNV-S) Internasjonalt Fagseminar for studentene, og i år var det i Wroclaw i Polen. På grunn av pandemien var dette første gang på tre år at arrangementet kunne avholdes fysisk. De rundt 150 deltakerne besto av norske veterinærstudenter fra inn- og utland, utstillere og utsendinger fra Veterinærforeningens sentralstyre og sekretariat.

Tekst:
Frauke Becher
Aksel Heggernes Njaa
Foto:
Frauke Becher

En stolt komité og DNV-S styret åpner seminaret. Det ligger mye arbeid bak et slikt arrangement.

Det er DNV-S som står for program og organiseringen og det er et imponerende arrangement som settes opp hvert år.

– Det er viktig å ha en møteplass der norske veterinærstudenter fra både Norge og utlandet kan møtes og kjenne på å være en del av den veterinære familien. Her får de faglig påfyll, sosialt samvær og blir introdusert for gamle veterinærtradisjoner samtidig som nye kan skapes, sier leder Aksel Heggernes Njaa i Veterinærforeningens studentforening.

I år var det faglige programmet spekket av norske og utenlandske foredragsholdere som holdt foredrag om ulike dyreslag med pediatri som hovedtema.

President Bente Akselsen presiserer at studentene er profesjonens fremtid.

President i Veterinærforeningen, Bente Akselsen, vektla i sitt innlegg hvor viktig studentene er for organisasjonen og at det er viktig å stå samlet – for sammen står vi sterkere!

Svein Bakke, som er en av initiativtagerne til Veterinærforeningens fadderordning, fortalte entusiastisk om ordningen medlemmene kan benytte seg av. De som ønsker det, kan få en fadder det første året etter eksamen. Fadderen skal være en veterinær som studenten kan ta kontakt med for hjelp og veiledning til å håndtere arbeidshverdagen som veterinær.

I pausene kunne deltakerne besøke utstillerområdet der det ble godt trykk med til sammen 11 utstillere.

Svein Bakke snakker varmt om Veterinærforeningens fadderordning som alle medlemmer kan benytte seg av.

— Vi prioriterer å delta her fordi det er viktig å bli kjent med de fremtidige veterinærene. Når de vet hvem du er, blir det enklere å ta kontakt senere. I tillegg ønsker vi selvsagt å vise at vi er en arbeidsplass for veterinærer, sier Cathrine Paulsen fra Boehringer Ingelheim Animal Health.

Et fagseminar er ikke komplett uten en festmiddag. Da fagprogrammet var over på lørdagen, ble det et par timer fri til avslapning og sightseeing før de pyntede seminardeltakerne møttes i en av salene på hotellet. Over god mat og drikke gikk praten livlig, og det kom jevnlig innslag med sang og taler. For at alle skulle henge med på sangene ble det utdelt egne sanghefter laget for middagen.

– Vi må dra i gang de gamle tradisjonene fra Adamstua igjen på disse samlingene. Det er viktig for oss at også utenlandsstudentene blir inkludert i disse, sier leder av DNV-S Aksel Njaa.

Fornøyde utstillere: Fra venstre: Anne-Marthe Brautaset (Apotek 1), Gullveig Solberg (Boehringer Ingelheim), Tommy Myran (MSD) og Cathrine Paulsen (Boehringer Ingelheim).

God stemning under festmiddagen.