Doktorgrad

Avl kan bidra til å gi hunder som er mindre redde for fyrverkeri

Karin Westereng Handegårds forskning viser at det er mulig å bedre dyrevelferden ved å avle på hunder som ikke er redde for fyrverkeri og høye lyder.

Karin Westereng Handegård

E-postadresse: karin.westereng@gmail.com

Et av de vanligste atferdsproblemene hos hund er frykt for lyd, og spesielt høye og plutselige lyder som torden, skudd og fyrverkeri. Frykt for fyrverkeri er et velkjent og hyppig diskutert tema blant hundeeiere, og mange ønsker forbud mot privat fyrverkeri.

Omfattende problem for norske hunder

– Frykt for fyrverkeri og lyd er komplekse egenskaper som påvirkes både av hundens genetikk og ulike miljøfaktorer. Og frykt for lyd synes å forekomme hos både rasehunder og blandingshunder, sier Karin Westereng Handegård.

Hun har forsket på de genetiske årsakene til frykt for fyrverkeri og høy lyd hos hund. Studien viser at lydangst og frykt for fyrverkeri er et svært omfattende problem hos norske hunder, men også at det er mulig for oppdrettere å selektere for mindre lydsensitive hunder over tid.

Eldre hunder er oftere redde

I prosjektet har Handegård gjennomført spørreundersøkelser blant hundeeiere.

– Studien viser at en høy andel av hundene viser sterk frykt for fyrverkeri, og at omkring halvparten viser noen grad av frykt for fyrverkeri og/eller høy lyd.

Studien viser også at eldre hunder er reddere enn yngre hunder, og at lydsensitive hunder som regel viser tegn til frykt innen de er fire år gamle.

Nervøse og enslige hunder

– Undersøkelsen viser også at de reddeste hundene oftere er generelt nervøse, og at hunder som er den eneste hunden i husholdningen, oftere er redde enn hunder som lever sammen med en annen hund, forteller Handegård.

Frykt for lyd og frykt for fyrverkeri er sterkt knyttet til hverandre.

– Alle hundene som var sensitive for andre høye lyder, var også redde for fyrverkeri. Men ikke alle hunder som var redde for fyrverkeri, var redde for andre høye lyder.

Genetikk og miljø

I studien har Handegård gjort en beregning av arvegraden for frykt for lyd og fyrverkeri, basert på både stamtavler og gener hos storpuddel.

– Disse viser at den estimerte arvegraden for frykt for fyrverkeri og høy lyd er på 9-28 %. Det forteller oss at frykt for fyrverkeri og høye lyder har viktige genetiske komponenter, men at variasjonen mellom ulike hunder også i stor grad skyldes miljøfaktorer.

Handegård har samlet inn DNAprøver fra 400 storpudler, hvor halvparten var veldig redde for lyd/fyrverkeri, og den andre halvparten ikke var redde. Prøvene ble brukt til å lete etter gener som kan være assosiert med frykt for fyrverkeri og høye lyder.

Bedre dyrevelferd

– Vi fant ett område på kromosom 17 som kan være relevant, i en region der det ligger noen gener som kan ha noe å si for om hunder er mer eller mindre utsatt for å utvikle lydangst, men større studier med flere hunder er nødvendig for å få sikrere informasjon om betydningen av disse genene.

Studien viser uansett at det er mulig å redusere forekomsten over tid ved bevisst å avle på hunder som ikke er redde.

– Denne studien er et eksempel på hvordan et nært samarbeid mellom Veterinærhøgskolen, hundeeiere og Norsk Kennel Klub har gitt ny kunnskap som kan bidra til tryggere hunder og bedre dyrevelferd.

Karin Westereng Handegård forsvarte sin avhandling «Noise reactivity and fear of fireworks in dogs: a study of genetic and phenotypic variables» 28. mars ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi.

Hovedveileder: Frode Lingaas, NMBU

Medveileder: Linn Mari Storengen, Oslo University Hospital